Donderdag 28 mei vond de tweede ‘BMK online sessie’ met leden plaats over de openstelling van kinderopvang en basisonderwijs per 8 juni. Circa 15 leden meldden zich aan om met elkaar in gesprek te gaan en een antwoord te formuleren op de vragen die leven.

Advies OMT
Begin de week zou het Outbreak Management Team (OMT) met een advies komen. Helaas liet dit advies langer op zich wachten, waardoor er nog geen afspraken konden worden gemaakt tussen kinderopvang en onderwijs. Op veel plaatsen was dit gesprek tussen kinderopvang en onderwijs al gaande. Tijdens de online sessie konden we laten weten dat de TSO medewerkers volgens het advies van OMT wél weer de school in mogen per 8 juni. Ook deelden we het OMT advies t.a.v. de 1,5 meter afstand tussen kinderen en volwassenen en t.a.v. het handhaven van vaste klassen en groepen.

Aanpassing protocol basisonderwijs
Op basis van het advies van het OMT wordt het protocol basisonderwijs aangepast. Dit leidt dit tot nog kleine aanpassingen in het protocol kinderopvang. Het streven is de richtlijnen en uitgangspunten zo spoedig mogelijk helder te krijgen zodat kinderopvang en onderwijs lokaal met elkaar kunnen afstemmen en handelen.

Veel vragen en antwoorden
Daarnaast worden tijdens de sessie vragen gesteld en beantwoord over de zorg ten aanzien van de beschikbaarheid van personeel (personeelskrapte) voor onderwijs, kinderopvang maar ook de TSO. Ook spreken we over onderwerpen als:

-verkeersdrukte: TSO toestaan levert meer verkeersdrukte op. Het is opvallend dat vrijwilligers wel de school in mogen maar ouders niet.
– risicogroepen en chronische verkoudheid, snotneuzen: we handelen in lijn met het RIVM. We bespreken de verschillen tussen KO en PO.
-de Pinkstervakantie: in principe is er geen BSO als scholen gesloten zijn. In sommige gemeenten wordt hier door Toezicht op gehandhaafd. In andere gemeenten zijn onderling afspraken gemaakt dat er wel BSO wordt aangeboden.
– testbeleid van medewerkers; iedereen met milde klachten die duiden op het coronavirus kan vanaf 1 juni getest worden (zonder aanvraag bedrijfsarts).
– testbeleid kinderen: variatie in testbeleid GGD’s; sommige GGD’s wil kinderen niet laten testen, omdat dit traumatisch zou zijn.
– de noodopvang stopt in principe per 8 juni.
– de aansluiting op het onderwijs + wel of geen continurooster; de opties, scenario’s en uitgangspunten zijn inmiddels uitgewerkt in een Leidraad.

Voor zover als mogelijk proberen we antwoord te geven op vragen over de openstelling. Op dit moment is het nog niet mogelijk antwoord te geven op vragen die eventueel verdere aanpassing vragen, zoals de richtlijnen voor de vakantietijd, uitjes met de bso, grote groepen, mondkapjes  etc.

De volgende BMK online sessie is op 4 juni over het ‘Toezicht in de maand mei’. Hier kunnen ook vragen aan de orde komen over het Toezicht na 8 juni.

Deel dit nieuwsbericht