Het kan wél! Een goed klimaat voor alle kinderen

Op 14 maart 2024 wordt door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Kenniscentrum Ruimte-OK de 7e editie van de goedbezochte Kennisdag georganiseerd. Een dag georganiseerd voor én door kinderopvang, onderwijs en gemeenten. Deze sectoren kunnen in gezamenlijkheid veel uitdagingen oppakken. Het biedt kansen op het gebied van huisvesting, bedrijfsvoering, financiering, duurzaamheid en inclusie. Dit vraagt een goede samenwerking. Zo komen we tot innovatieve en creatieve oplossingen met het gezamenlijke doel: een goed klimaat creëren voor alle kinderen. Deze Kennisdag brengt de sectoren samen en staat volledig in het teken van dit gezamenlijke doel.

Programma
Op het programma staat een debat, waarbij de vertegenwoordigers van de sectorraden kinderopvang, onderwijs, gemeenten en ministeries met elkaar in gesprek gaan over de grote maatschappelijke opgaven en hoe ze gezamenlijk kunnen zorgen voor een goed klimaat voor alle kinderen.

Na dit debat kun je deelnemen aan diverse sessies. Elke ronde heeft een grote plenaire sessie en meerdere kleinschalige kennis- en inspiratiesessies. De eerste plenaire sessie gaat over de Community of Practice, hét platform om kennis te delen en op te halen, inspiratie op te doen en te leren van de innovaties uit het langlopende Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting. De tweede plenaire sessie gaat over de uitwerking van de Sectorale Routekaart Verduurzaming Kinderopvang, waarbij we je meenemen in de stand van zaken en we ideeën en wensen vanuit het werkveld ophalen. Daarnaast kun je deelnemen aan sessies over toekomstbestendige huisvesting, over inzicht in en sturen op energieverbruik per m2 en over gelijkwaardig en gezamenlijk huisvesten van kinderopvang en onderwijs. Luister naar de praktijkcasus van Kindcentrum De Kroevendonk en laat je meenemen in de wereld van inclusief onderwijs en inclusieve kinderopvang. Of leer van de Tirrel, waarbij zorg, onderwijs, sport en vrije tijd samenkomen op één locatie. Oftewel van 0 tot 110 jaar samen onder één dak.

Doe kennis en inspiratie op en luister naar succesverhalen uit de praktijk! Deelname is kosteloos.
Wanneer: Donderdag 14 maart 2024 van 11:30 uur tot 17:30 uur
Voor wie: Onderwijs, kinderopvang en gemeenten
Waar: Centraal in Utrecht

Meer informatie en aanmelden

 

Deel dit nieuwsbericht