Het expertisecentrum kinderopvang start in 2021 met een aantal kenniskringen.

In de kinderopvang brengen kinderen veel tijd door met andere kinderen. Positieve onderlinge interacties tussen kinderen zijn van groot belang, omdat ze bijdragen aan de brede ontwikkeling en het welzijn van kinderen. Ook voorspellen ze de sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale competenties op latere leeftijd. Om de ontwikkeling van kinderen in interacties met andere kinderen te ondersteunen en te versterken is de rol van de pedagogisch professional heel belangrijk.

Ruimte geven voor de autonomie van het kind heeft een positief effect op de ontwikkeling van kinderen. Maar in de praktijk blijkt dit niet altijd even makkelijk. Het stelt pedagogisch professionals soms voor dilemma’s en de waan van de dag zorgt er soms voor dat de autonomie naar de achtergrond verdwijnt.

Wil jij als pedagogisch coach aan de slag met een van deze onderwerpen binnen je eigen organisatie? Geef je dan nu op voor een van de kenniskringen bij jou in de buurt!

In januari 2021 starten kenniskringen in Leeuwarden, Utrecht en Eindhoven.

In de kenniskring doorloop je een verbetertraject in jouw eigen organisatie. In vier bijeenkomsten krijg je samen met pedagogisch coaches van andere organisaties ondersteuning bij de invulling en uitvoering van dit traject. Vanaf de eerste bijeenkomst start je jouw eigen verbetertraject. Hoe je dit traject precies vormgeeft en inzet is aan jou en jouw organisatie. Deelname aan de kenniskring betekent dat je tussen de bijeenkomsten tijd en energie steekt in het verbetertraject. Het doel is dan ook om te komen tot een blijvende verandering. We besteden daarom veel aandacht aan de borging van de ingezette veranderingen.

Meer informatie en inschrijven bij het expertisecentrum kinderopvang.

 

Deel dit nieuwsbericht