Maandag 7 maart: online ledensessie over de toekomst van de gastouderopvang van 19.30 tot 21.00 uur. Dit is een vervolg op eerdere sessies over gastouderopvang in de avonduren zodat gastouders ook in de gelegenheid zijn om deel te nemen.

Het doel van de sessie is om dit keer in gesprek te gaan over het ‘BMK tienpuntenplan’ dat in de maak is over de toekomst van de gastouderopvang. Met elkaar willen we de belangrijkste aandachtspunten formuleren om ons komende jaren op te richten. Dit zijn veranderingen die moeten leiden tot a) een kwaliteitsslag in de gastouderopvang en b) beter GGD-toezicht op de gastouderopvang (dat weer zou moeten leiden tot kwaliteitsverbetering).

Van 19.30 tot 20.30 uur bieden we met name de gastouders de ruimte om input te leveren op het plan. Van 20.30 tot 21 uur bespreken we dit na met de gastouderbureaus.

Het plan in concept wordt vóóraf met de deelnemers gedeeld, zodat we houvast hebben bij het gesprek.

Aanmelden kan via deze link (Microsoft Forms)

Deel dit nieuwsbericht