Deze sessie is bijna vol!

Reorganiseren als gevolg van corona
Veel bedrijven zullen ermee te maken krijgen door de huidige corona crisis. Hoewel de NOW steunregelingen en andere compensatieregelingen van de overheid de eerste klappen hebben opgevangen, komt voor sommige ondernemingen het moment om toch in het personeelsbestand te korten. Er komt -kortom- weer het nodige op ons af. Waar moet je als werkgever allemaal rekening mee houden? Hoe kom je tot een juiste selectie van de werknemers die je voordraagt voor ontslag? Kan je een locatie of groep locaties aanmerken als bedrijfsvestiging? Hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting? En wat is de rol van de Ondernemingsraad en de Vakbond in een reorganisatieproces?

Voor deze online ledensessies heeft BMK De Koning Vergouwen Advocaten gevraagd om de deelnemers te informeren over relevante zaken die spelen bij een dergelijkr reorganisatie. Beknopt worden de ins & outs met betrekking tot relevante HR-zaken gedeeld door mr. Charlotte Koopman. Wij organiseren al geruime tijd informatieve sessies samen met Charlotte. Zoals bijvoorbeeld de WAB Q&A bijeenkomst van vorig jaar, met veel ruimte om vragen te stellen.

Schroom dus niet om je aan te melden en concrete praktijksituaties en vragen in te sturen!

Voor wie zijn de ‘BMK online sessies’?
Met deze online sessies willen we graag de dialoog stimuleren tussen BMK-leden over actuele en belangwekkende onderwerpen. Leden kunnen vragen stellen die live beantwoord worden en er vindt kennis uitwisseling plaats. Uit de sessies die we inmiddels gehouden hebben blijkt dat het online elkaar ontmoeten op onderwerp lekker efficiënt is, vragen beantwoordt en duidelijkheid schept en inspireert! De onderwerpen zijn divers en voor alle lagen binnen de organisatie van communicatie tot bestuur, van salarisadministratie tot planning en alles daartussen.

Omdat we veel aanmeldingen verwachten en iedereen de kans willen geven om erbij te zijn en vragen te stellen tijdens de sessie, organiseren we twee sessies:
– Donderdag 8 oktober – 15.00 tot 17.00 (deze sessie is vol)
– Donderdag 29 oktober – 15.00 tot 17.00.

Per sessie maximaal 12 leden.
De sessies zijn iets langer dan jullie zijn gewend, maar gezien het onderwerp echt wel nodig.

Wil je hier bij zijn?
Meld je aan via info@bmko.nl en vermeld daarbij: Online sessie Reorganisatie – 29 oktober.

Meer sessies?
De komende dagen kondigen we de sessies aan voor september en oktober. Onderwerpen zullen o.a. een vervolg op diversiteit zijn, emotionele veiligheid in de kinderopvang en natuurlijk corona & de actualiteit. Hou de website in de gaten!

Deel dit nieuwsbericht