Q&A sessie: WAB

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Velen van jullie zijn druk bezig met het implementeren van de wet in het beleid van jullie organisaties. Om je hierbij te helpen, organiseert de BMK op 19 november van 13:00 tot 16:00 in samenwerking met de Koning Vergouwen Advocaten een Q&A sessie over de WAB!

Tijdens de sessie is er ruimte om specifieke vragen over de wet te stellen. Op deze manier geven we tevens invulling aan één van de grondslagen van de BMK: we zijn een vereniging van leden voor leden. Ofwel; we willen de kennis die we samen hebben, beschikbaar stellen voor alle leden. Kennisdelen en – uitwisselen tussen leden is wat we hoog in ons vaandel hebben staan en ook op dit onderwerp graag faciliteren omdat hier onder leden duidelijk behoefte aan is.

Update: risico op het verlagen van de pensioenen

Het nieuws zal je niet zijn ontgaan; pensioenfondsen zitten financieel lelijk in de knel. De al jarenlang lage rente is de afgelopen maanden nog eens extra hard onderuitgegaan en de rekenregels waarmee pensioenfondsen moeten rekenen zijn aangescherpt. De beleggingsresultaten zijn goed, maar wegen niet op tegen de lage rente. Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) houdt er ernstig rekening mee dat het fonds de pensioenen moet verlagen. Als de pensioenen worden verlaagd, wordt de pensioenpremie verhoogd. Aansluitend op de Q&A sessie zal Martijn Bax, productontwikkelingsmanager PFZW, uitleggen waarom PFZW verwacht de pensioenen te moeten verlagen en wat dat op hoofdlijnen voor jou betekent.

Wil je hierbij aanwezig zijn? Meld je snel aan want er zijn nog een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Vermeld bij je aanmelding de vraag/ vragen die je wilt stellen over de WAB. Je kan je tot 8 november aanmelden en vragen insturen door te mailen naar info@bmko.nl.

De bijeenkomst vindt in Utrecht plaats en is van 13.30 tot 16.30 uur. Exacte locatie en het programma ontvang je na aanmelding.

Deel dit nieuwsbericht