Bijna vol! 5e BMK Themadiscussie: Samenwerking Kinderopvang en Onderwijs
(5 juni 2019: 16.00 – 19.00 uur)

Door: BMK en PO-Raad
Locatie: Den Haag

Inschrijven
Mail naar: info@bmko.nl

‘Gezamenlijke uitdagingen & innovatieve oplossingen’
Welke problemen en uitdagingen uit de praktijk van kinderopvang en onderwijs kunnen we oplossen door samenwerking?
Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) en Rinda den Besten (voorzitter PO-Raad) nodigen je van harte uit mee te discussiëren!

Programma
16.00 – 16.10: Inloop

16.10 – 16.15: Opening door Sharon Gesthuizen

16.15 – 16.30: Mariëtte Hamer (voorzitter SER)
Mariëtte Hamer zal memoreren aan het SER-advies ‘Gelijk goed van start’ en ingaan op hetgeen de politiek al dan niet heeft overgenomen uit dit advies.

16.30 – 17.10: Keynote speech door Stina Vrang Elias (CEO DEA)
DEA is een non-profit denktank die een onafhankelijke bijdrage levert aan de ontwikkeling van een onderwijs-, onderzoeks- en innovatiesysteem in Denemarken waardoor publieke organisaties en private bedrijven toegang krijgen tot hoogwaardige kennis en arbeid. Zo zorgt Denemarken voor waarde-creatie en groei. DEA focust sterk op het verbeteren van de resultaten van programma’s voor jonge kinderen in Denemarken. Doel hiervan is om leer- en levenskansen voor jonge kinderen stevig op de Deense beleidsagenda te plaatsen. Een van de vragen die daarbij wordt gesteld is: Hoe verbeteren we de samenwerking tussen de verschillende sectoren?

17.10 – 18.50: Drie paneldiscussies onder leiding van Rinda den Besten met:
– Lisa Westerveld (kamerlid GroenLinks)
– Paul van Meenen (kamerlid D66)
– Rudmer Heerema (kamerlid VVD)
– Marjolein Moorman (wethouder onderwijs en kinderopvang in Amsterdam, PvdA)
– Pauline Slot (universitair docent educatie en pedagogiek, Universiteit Utrecht)
– IJsbrand Jepma (senior onderzoeker/adviseur Sardes)
– Bestuurders uit kinderopvang en onderwijs

18.50 – 19.00: Afsluiting door Sharon Gesthuizen

Er is alle ruimte voor deelnemers in de zaal om kennis en inzichten te delen!

Inhoud van de discussie
Op 5 juni gaan we met elkaar en de politiek in gesprek om innovatieve oplossingsrichtingen te schetsen voor gezamenlijke uitdagingen waar kinderopvang en primair onderwijs voor staan. Beide branches hebben behoefte aan vernieuwende concepten om onderwijs en kinderopvang vorm te geven. We moeten nadenken over het personeelstekort dat beide branches kennen. En hoe maken we het beroep van de pedagogisch medewerker en dat van de leerkracht aantrekkelijk? Kindontwikkeling, de verbinding met de zorg en het voorkomen van tweedeling staan hierbij centraal. Door met elkaar in gesprek te gaan hopen we ideeën, inspiratie en concrete handvatten op te doen en door te geven.

Deelnemers
– Bestuurders en beleidsmakers uit kinderopvang, primair onderwijs en zorg
– Landelijke en lokale politici
– Wetenschappers, kennisinstituten, onderzoeksbureaus
– Branchepartijen

Net als bij onze eerdere themadiscussies staat interactie met alle deelnemers aan de dialoog centraal!

Inschrijven
Mail naar: info@bmko.nl
Toegang is gratis.
Locatie: Den Haag, nabij de Tweede Kamer (exacte locatie volgt bij inschrijving)

We hopen je te zien op 5 juni!

Deel dit nieuwsbericht