Tot 15 december kan je iemand voordragen voor de verkiezing van de Pedagogisch Professional van het Jaar.

Pedagogisch medewerkers zijn vaak te bescheiden over hun beroep. Feit is echter dat de pedagogisch medewerkers op de groep de kwaliteit van de kinderopvang maken. En dat zij een heel belangrijke rol spelen in de opvoeding en ontwikkeling van jonge kinderen. Daar moet meer aandacht en waardering voor komen. Vakblad Kinderopvang organiseert een jaarlijkse verkiezing: de Pedagogisch Professional van het Jaar. De winnaar is een jaar lang ambassadeur van het mooie vak van pedagogisch medewerker in de kinderopvang.

Deadline voor inschrijving

De deadline voor inschrijving voor de verkiezing komt nu snel dichterbij (15 december). Fijn als je deze oproep om een stem uit te brengen, onder aandacht van je organisatie kan brengen. Uit alle voorgedragen kandidaten maakt de jury, waar ook Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK) zitting in heeft, begin januari een selectie van drie genomineerden. Uit deze genomineerden wordt op 8 april bij de start van de Week van het Jonge Kind de uiteindelijke winnaar gekozen.

Oproep: Breng je stem uit!

Ken jij zo’n topper, die haar (of zijn) hand niet omdraait om de groep heel soepel te laten draaien met aandacht voor ieder kind? Die zich hard maakt voor een bijzonder project in de organisatie? Die als geen ander weet hoe ze met (soms lastige) ouders moet omgaan? Geef haar of hem dan op voor de verkiezing van de Pedagogisch Professional van het Jaar. Collega’s, ouders, oudercommissie of leidinggevenden kunnen dit doen tot 15 december a.s.

Alle informatie over de verkiezing is te vinden op www.kinderopvangtotaal.nl\verkiezing

Jury
Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK), Ruben Fukkink (hoogleraar Kinderopvang UvA), Elsbeth Post (Kinderopvang Academie), Gjalt Jellesma (voorzitter BOinK), Maaike van Tuyll (directeur Kinderopvang Ministerie SZW), Betsy van de Grift (publicist), Marijke Schuurkens (voorzitter PPINK), Magda Heijtel (directeur BK) en Marike Vroom (hoofdredacteur vakblad Kinderopvang).

Deel dit nieuwsbericht