Zoals beloofd starten we na de zomervakantie weer met onze wekelijkse online ledensessies.

Voor wie zijn de ‘BMK online sessies’?
Onze online sessies zijn er om de dialoog aan te gaan met en tussen BMK-leden over actuele en belangwekkende onderwerpen. Leden kunnen vragen stellen die live beantwoord worden  en er vindt kennis uitwisseling plaats. Uit de sessies die we inmiddels gehouden hebben blijkt dat het online elkaar ontmoeten op onderwerp lekker efficiënt is, vragen beantwoordt en duidelijkheid schept en inspireert! De onderwerpen zijn divers en voor alle lagen binnen de organisatie van communicatie tot bestuur, van salarisadministratie tot planning en alles daartussen.

We kiezen ervoor om de sessies te organiseren op een vaste dag en (zoveel mogelijk) vaste tijd. De meeste sessies duren ongeveer een uur. We trappen af op 10 september a.s. met een speciale bijeenkomst over VVE.

Donderdag 10 september – 15.00 – 16.00 uur: Online sessie met leden: ”VVE het vervolg”

Voor de zomer hoorden we dat niet alle kinderen terug op de opvang waren en dat de instroom op sommige plekken moeizaam verliep, hoe is dat nu?

Hebben jullie gebruik gemaakt van de subsidie voor aanvullende VE in de schoolvakanties? Zo ja, was het succesvol en wat nemen jullie hiervan mee? Zo nee, waar heeft dat aan gelegen? In de zomer is ook de 960-uurs eis ingegaan, is het gelukt dit te implementeren en waar liep je tegen aan? Ook horen we graag hoe jullie in deze tijd, waarbij contact beperkt is, vormgeven aan ouderbetrokkenheid?

Kortom, we horen graag wat er bij jullie speelt op het gebied van VVE en wat we daar van (elkaar) kunnen leren!

Aanmelden
Meld je aan via info@bmko.nl en vermeld daarbij: Online sessie VVE – 10 september

Meer sessies?

De komende dagen kondigen we de sessies aan voor september en oktober. Onderwerpen zullen o.a. een vervolg op diversiteit zijn, emotionele veiligheid in de kinderopvang en natuurlijk corona & de actualiteit. Hou de website in de gaten!

 

Deel dit nieuwsbericht