Op 12 april organiseert de BMK weer een online ledensessie (10-12 uur) over het programma School en Omgeving/ Rijke Schooldag.
Doel van de bijeenkomst: inzicht krijgen in het programma en ervaringen delen
Doelgroep: bestuurders/ regiomanagers etc.

#Hoe dan?

22 Augustus jl. startte het programma School & Omgeving. Lokale coalities van samenwerkingspartners werken hierin samen om de kansen voor kinderen te vergroten.
De doelstelling van het  programma sluit nauw aan bij de overtuigingen van de BMK. We juichen de toenadering van kinderopvang en onderwijs en andere betrokken sectoren toe. Uit onderzoek blijkt dat wanneer buitenschools leren wordt verbonden met binnenschools leren, dit de ontwikkeling van kinderen kan stimuleren en bijdragen aan het bevorderen van kansengelijkheid. Hier ligt een rol voor de buitenschoolse opvang.

BMK leden zijn met de lokale coalities volop bezig een goedlopend programma neer te zetten. We willen jullie in staat stellen deze ervaringen met elkaar te delen.
Maar tegelijkertijd worden we geconfronteerd met de weerbarstigheid van de systemen. We willen met elkaar in gesprek over de vragen die er zijn en de worsteling die er ook echt is op tafel leggen. Waar liggen oplossingen en kansen?

Programma ledensessie

  1. Presentatie Stand van zaken
  2. Drie presentaties van BMK lidorganisaties (Sinne, Hero, Ludens-Kind&Co):
  3. Subgroepjes in break out rooms: aan de slag met vragen, succesfactoren, knelpunten en mogelijke oplossingen
  4. Plenaire terugkoppeling en afsluiting

In een volgende sessie  praten we met genodigden uit het onderwijs en van de PO-Raad door over het programma School en Omgeving. Wat zouden we me hen willen bespreken?

Praat met ons mee en meld je aan!

Aanmelden kan via deze link  (Microsoft Forms). De bijeenkomst is alleen voor BMK leden. De sessie wordt gehouden via Teams op 12 april 10-12 uur. De link volgt een paar dagen voor de bijeenkomst.

Deel dit nieuwsbericht