‘Als twee werelden samenkomen, kunnen we kinderen meer mogelijkheden bieden om zich te ontwikkelen’

Onderwijs en kinderopvang werken steeds vaker samen. Deze samenwerking krijgt onder andere vorm binnen een kindcentrum. In de praktijk zien we dat kinderopvang en onderwijs elkaar kunnen versterken, maar ook dat het twee verschillende werelden zijn. Om deze werelden nog beter met elkaar te verbinden, organiseren de PO-Raad en de Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), in samenwerking met de Vereniging Netwerk Kindcentra (VNK) en EtuConsult, de komende periode twee bijeenkomsten. Hier bieden we onderwijs en kinderopvang de gelegenheid om bij elkaar in de keuken te kijken. Zo leren kinderopvang en onderwijs elkaar beter kennen en krijgen zij zicht op wat er speelt en waar kansen liggen voor samenwerking.

Op 8 februari 2022 trapten we af met de bijeenkomst Zicht op kinderopvang. Speciaal bedoeld voor leidinggevenden en bestuurders werkzaam in het basisonderwijs, die werken in een IKC, of de ambitie te hebben een IKC te starten en meer willen weten over de kinderopvangsector. Vol enthousiasme omdat we elkaar weer live mochten ontmoeten!

Meerwaarde van samenwerken

De aanwezigen krijgen een warm welkom van Job van Velsen (Etuconsult, Anneke Risselada (PO-Raad) en Ellen Monteban (BMK). Er zijn prachtige samenwerkingsvormen die concreet de meerwaarde tonen van een gevarieerd integraal aanbod van verschillende expertises. Niet één zaligmakend recept als antwoord op alles. Maar vanuit een gezamenlijke pedagogische verantwoordelijkheid het kind steunen in de ontwikkeling. Wat maakt deze initiatieven nou tot een succes? Hiervoor zijn veel aspecten te noemen (én ook nog veel barrières te overwinnen). Maar wat zeker bijdraagt; ‘we moeten elkaars taal leren spreken’. En zelfs dezelfde taal spreken is nog geen garantie dat je elkaar begrijpt. Het vraagt bereidheid je in elkaar te verdiepen.

Loes Ypma (voorzitter BMK) vertelt de aanwezigen over de maatschappelijke kinderopvang en belicht de kansen die BMK ziet in het coalitieakkoord. Het nieuwe kabinet voegt daad bij woord en schaft de complexe, foutgevoelige kinderopvangtoeslag af. Maar omdat ook kinderen van niet-werkende ouders recht hebben op ontwikkelingskansen en de kinderopvang juíst voor hen het verschil kan maken, blijft de maatschappelijke kinderopvang zich hard maken voor een uitbreiding van toegang tot de kinderopvang voor deze kinderen. Het is essentieel voor de kinderen én de samenleving van de toekomst dat álle kinderen van 0 tot 13 jaar toegang krijgen en samen kunnen opgroeien. Loes benadrukt dat we de cirkel van samenwerkende partijen rondom het kind moeten versterken. “Kinderen kunnen hun jeugd niet nog een keer overdoen. We hebben één kans om het goed te doen en we willen het graag goed doen met elkaar”.

De geschiedenis van de kinderopvang & deelsessies

Yvette Vervoort (Expertisecentrum Kinderopvang) geeft vervolgens de deelnemers een inkijk in de kinderopvang. Ze vertelt over de  geschiedenis, de wet- en regelgeving, het jargon, de cultuur en actuele ontwikkelingen binnen de sector. Het Expertisecentrum Kinderopvang werkt in het belang van het zich ontwikkelende kind aan de pedagogische kwaliteit van de kinderopvang.

Hierna volgt deelsessie 1: ‘de eerste stappen richting samenwerken’, door Yvette Vervoort en Job van Velsen. De aanwezigen stellen hun vragen en wisselen ervaringen uit. Hoe kom je tot de keuze van een partner in de kinderopvang? Welke samenwerkingsvormen zijn er eigenlijk? Hoe neem je ouders en teams mee en hoe ga je om met wetgeving en cao? In deze deelsessie belichten Yvette en Job de route richting een IKC. Zo krijgen de deelnemers een rugzak vol praktische informatie over IKC-ontwikkeling.

En gelijktijdig is er deelsessie 2: ‘het all-in-one model’, door Ad Vos (VNK/PIT). Onderwijs en kinderopvang als één nieuwe organisatie. Hoe kom je tot dat model, waarom zou je dat willen en waar moet je op letten? In deze deelsessie neemt Ad de deelnemers mee in tips, valkuilen en belangrijke vraagstukken. Deze deelsessie biedt inzichten over de aanpak en route die leidt tot het samengaan van een schoolbestuur met een kinderopvangorganisatie.

We kijken terug op een inspirerende, zinvolle dag met zeer betrokken, bevlogen deelnemers. We zijn van plan deze dag in de nabije toekomst te herhalen.

Op 7 april 2022 volgt Zicht op Onderwijs voor leidinggevenden en bestuurders in de kinderopvang.  De uitnodiging volgt zeer binnenkort op de BMK-website!

Deel dit nieuwsbericht