In de indicatiestelling voor VVE is taal veelal dominant. In het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit ve worden naast taal drie andere ontwikkelingsdomeinen genoemd: rekenen, sociaal-emotionele ontwikkeling en motorische ontwikkeling. Peuters hebben er baat bij dat het VE-aanbod ook op deze deelgebieden extra stimulering biedt.

Op 25 januari organiseren we vanuit het Ondersteuningstraject VE een interessant webinar met als titel: VE is meer dan taal. Na een inspirerende inleiding van Annerieke Boland (lector Jonge kind op de Hogeschool iPabo) kun je kiezen uit drie deelsessies over rekenen, motorische ontwikkeling of sociaal-emotionele ontwikkeling. Het belooft een mooi inhoudelijk webinar te worden!

Voor wie

Het webinar is voor pedagogisch management, staf en beleidsmedewerkers/coaches van VE-organisaties. Natuurlijk zijn beleidsambtenaren van gemeenten ook van harte uitgenodigd.

Wanneer

De bijeenkomst vindt plaats op 25 januari van 15.00-16.30 uur. Noteer de datum en tijd vast in je agenda!

Meer informatie volgt

Begin januari volgt meer informatie over het programma en over de inschrijving. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Deel dit nieuwsbericht