Welke mogelijkheden biedt een Lokaal Educatieve Agenda voor de voorschoolse educatie (ve) en de ve-aanbieders? Wat zijn de verplichtingen van gemeenten en kinderopvangpartners als het gaat om ve en de Lokaal Educatieve Agenda (LEA)? Wat bespreek je in een LEA? Hoe ga je om met de verschillende belangen in het overleg en zorg je dat ve goed is ingebed? En hoe is te komen tot werkbare en indien mogelijk meetbare afspraken voor ve?

Programma
Tijdens dit webinar gaan we in op deze vragen. Het programma is als volgt:

  • Inleiding: wettelijke verplichtingen rondom ve en het bestuurlijk overleg.
  • Stand van zaken: onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs naar ve en de LEA.
  • Voorbeelden uit de praktijk: twee praktijkvoorbeelden over hoe ve in de LEA is verankerd. Een grote gemeente en een ve-aanbieder die met verschillende (kleinere) gemeenten samenwerkt vertellen over hun ervaringen.
  • Uitwisseling: gemeenten en kinderopvangpartners kunnen onderling uitwisselen over tips en valkuilen

Datum, tijd en aanmelding
Dit webinar vindt plaats op 8 februari van 15.00 – 16.30. Er is voldoende gelegenheid tot het stellen van vragen en het onderling uitwisselen. Na aanmelding ontvangen de deelnemers een link voor de digitale bijeenkomst. Aanmelden kan via deze link.

Dit webinar wordt georganiseerd door het VE-ondersteuningsteam, onderdeel van het GOAB (Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid). Namens de VE-aanbieders werken BK, BMK en SWN (Sociaal Werk Nederland) al een aantal jaar samen in het ondersteuningsteam. Namens de gemeentes vormt het consortium Oberon/Sardes/CED-groep de drijvende kracht achter kennis, inzicht en kwaliteitsverbetering in de VE. Ieder jaar worden er vanuit deze samenwerking webinars, colleges en brochures uitgebracht om het veld te ondersteunen.

Deel dit nieuwsbericht