Het Waarborgfonds Kinderopvang organiseert over twee thema’s meerdere webinars voor (kleinschalige) kinderopvangondernemers. Het eerste thema is Wetgeving & Toezicht en gaat over de voorbereiding op een inspectiebezoek. Het tweede thema richt zich op de route naar een uurprijs voor 2021. Beide webinars worden eind oktober en begin november op verschillende data aangeboden.

Webinar: Wetgeving en Toezicht – Bereid je optimaal voor op een inspectiebezoek
Hoe kijk jij aan tegen het jaarlijks onaangekondigd inspectiebezoek? Heb je het idee dat je extra bagage kunt gebruiken om het inspectiebezoek ontspannen te laten verlopen? Wil jij je kennis vergroten over de geldende wetgeving? En ben je benieuwd naar de werkwijze van de toezichthouder, wat je daarvan kunt verwachten en hoe je er voor kan zorgen dat jij de touwtjes in handen hebt?

Het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang organiseert dit najaar de webinar ‘Wetgeving en Toezicht’. Tijdens de webinar wordt ingegaan op de wetgeving; hoe komt deze tot stand en welke wetten zijn voor jouw organisatie van toepassing? Er wordt gekeken naar de invulling van het toezicht, de rol van de toezichthouder en welke stappen er zijn in het handhavingsproces. Je krijgt handvatten om je als organisatie optimaal voor te bereiden op een (onaangekondigd) inspectiebezoek en maakt kennis met verschillende communicatiestijlen. Je word je hierdoor meer bewust van welke rol jij inneemt in het contact met de toezichthouder en welke invloed dit heeft, om zo een gelijkwaardigheid dialoog aan te gaan.

Na het volgen van deze webinar heb je:

 • kennis van de hoofdlijnen en totstandkoming van de wet;
 • inzicht in welke wetten van toepassing zijn voor jouw kinderopvangorganisatie;
 • begrip van de context tussen de toepassing van de wet in de praktijk en toetsing door inspectie;
 • kennisgemaakt met verschillende communicatiestijlen en meer begrip van jouw invloed in de dialoog met een toezichthouder;
 • begrip van en grip op het inspectieproces, van begin tot einde.

Doelgroep: Kleinschalige kinderopvangorganisaties
Kosten: € 50,- euro per deelnemer

Meld je aan

Webinar: Op weg naar een uurprijs voor 2021
Bepaal jij de uurprijs aan de hand van een psychologische grens of kijk je vooral naar wat de concurrent doet? Volg jij standaard het landelijk advies rondom de prijsverhoging of verhoog je de prijs maar minimaal om geen klanten te verliezen? Is de uurprijs voor dit jaar achteraf te laag gebleken?

Het Waarborgfonds en Kenniscentrum Kinderopvang organiseert jaarlijks een workshop hoe je de uurprijs voor het aankomende jaar vaststelt. Vorig jaar is deze goed bezocht en daarom hebben zij besloten deze dit jaar weer te organiseren. Dit keer in de vorm van een webinar.

Het is essentieel om de uurprijs vast te stellen aan de hand van een begroting voor de eigen organisatie. Tijdens deze workshop leer je hoe je dit aanpakt en het nieuwe tarief kunt verklaren en verantwoorden, je geeft met begroting namelijk een goed onderbouwd prijsvoorstel bij de adviesvraag aan de oudercommissie of –raad.

Deze webinar is bedoeld voor de kinderopvangondernemers die niet of onvoldoende financiële kennis en ervaring in huis hebben. Er wordt gewerkt met een klein aantal deelnemers en er is veel ruimte tot het stellen van vragen.

Tijdens de webinar komen de volgende onderwerpen aan bod:

 • Gevolgen coronacrisis
 • Omzet
 • Personeelskosten
 • Overige kosten
 • Resultaat en prijsbeleid
 • Financiële rapportage en monitoring
 • Adviesvraag OC

Na dit webinar heb je een plan van aanpak en een model om een eigen begroting op te stellen.

Meld je aan

Deel dit nieuwsbericht