Werkgroep Werk aan de winkel betrekt ouders bij ‘betekenis kinderopvang’
Deze werkgroep is opgericht naar aanleiding van onze blog over de noodzaak om ouders te betrekken bij wat kinderopvang kan zijn en betekenen (juli 2020) is deze week van start gegaan. We zoeken nog een paar deelnemers die zich betrokken voelen bij dit onderwerp en mee vorm willen geven aan dit initiatief.
Centraal staat het gegeven dat niet alle ouders bewust bezig zijn met de vraag ‘Wat vinden we belangrijk als onze kinderen opgroeien?’ Ook blijken ouders vaak voordat zij in aanraking komen met opvang, vooruitstrevende ideeën over kinderopvang te hebben. Maar in de praktijk blijken zij vaak zonder morren de haken en ogen te accepteren die aan ons huidige stelsel kleven; korte zwanger- en ouderschapsverloven, versnippering, niet vanzelfsprekende aansluiting op onderwijs, financiële risico’s etc.

Dat kan anders, temeer omdat we aan de vooravond staan van grote veranderingen in het stelsel dat jonge kinderen opvangt, ontwikkelt en schoolt. Volgend voorjaar gaan deze 500.000 ouders stemmen, zou het niet mooi zijn als we dan een wat grotere bewustwording bij deze ouders hebben kunnen realiseren?

De Werkgroep gaat hiermee aan de slag. We gaan ouders meenemen in de rijkdom die we kinderen te bieden hebben, onze deuren open voor ouders die nieuwsgierig zijn en meer willen weten over wat belangrijk is als hun kinderen opgroeien en zich ontwikkelen tot volwassenen met zelfvertrouwen, een positief zelfbeeld en zicht op hun eigen talenten. We gaan een regionale aanpak combineren met een landelijke insteek. Ook de communicatie met en naar gemeenten nemen we mee. We vinden het tijd om hiermee als kinderopvang actief naar buiten te treden.

Doe je mee?
Voel je ervoor hieraan bij te dragen, heb je ideeën, en vind je het belangrijk mee te denken en mee te doen? Laat het me weten!
Neem contact op met mij via smid@bmko.nl

Waarom is nu de vraag ‘Wat vinden we belangrijk als onze kinderen opgroeien?’ relevant?
We staan aan de vooravond van grote veranderingen in het stelsel dat jonge kinderen opvangt, ontwikkelt en schoolt. Veranderingen die nu in een stroomversnelling raken door alles wat er mis ging in de affaire ‘kinderopvangtoeslag’ bij de Belastingdienst. Maar ook als gevolg van de compensatieregeling ‘eigen bijdrage ouders’ waardoor de overheid zelf aan den lijve ondervindt wat een gedrocht de huidige financiering van de kinderopvang eigenlijk is. En de media doen daar nog een schepje bovenop door te berichten over gaten in ons hybride stelsel van kinderopvang waardoor het mogelijk is dat winsten weggesluisd worden via exotische belastingparadijzen. En zeker nu, in de aanloop naar de Tweede Kamer verkiezingen voorjaar 2021, is er veel aandacht voor zowel de financiering van de kinderopvang, als voor de inrichting van het stelsel waar we onze nul- tot twaalfjarigen onder brengen.

Het systeem hapert en knelt…. Maar het kan ook anders. Hoe? Dat laten we zien!


Interessant in dit licht is ook het interview met Geert de Wit hierover in KinderopvangTotaal.

 

Deel dit nieuwsbericht