Aandacht voor diversiteit en inclusie gaat over alles wat het kind in zich meedraagt en waardoor het is gevormd. Dit is niet altijd zichtbaar maar wel zeer bepalend voor hoe het kind de wereld ervaart want iedere achtergrond brengt zijn eigen specifieke privileges of drempels mee. Na het gezin en de familie is de kinderopvang, de school en/of het IKC een eerste samenleving waar veel kinderen mee in aanraking komen. Hier ligt een belangrijke kans en verantwoordelijkheid. De bouwstenen zijn de gezinnen, de kinderopvang, de scholen en de hele pedagogische leefomgeving rondom het kind die zich verdiept in de wereld van het kind, om zo het kind ‘in de wereld te laten komen’. 

Vertaling
Wat brengen kinderen mee uit hun eigen specifieke thuissituatie en culturele achtergrond? Hoe kan een kind zijn eigen achtergrond gebruiken als kracht, en zich uitdrukken door expressie te geven aan zijn eigenheid? Hoe vertaalt zich dat in je pedagogisch didactisch kader, in de inrichting van een ruimte of gebouw, en wat vraagt dat bijvoorbeeld van voorzieningen in de buurt? En hoe gaat het IKC, als onderdeel van het ecosysteem rond het kind, hiermee om?

Pedagogische visie
‘Het kind als bron’ is een pedagogische visie en vraagt wat kinderen nodig hebben om zich thuis en veilig te voelen.
‘Het kind als bron’ gaat ook over het creëren van ruimte voor de groep. Naar leren samenleven met alle groepen waar de wereld uit bestaat. Want samenwerken betekent samen leren ‘hoe ben ik een groep?’. Tijdens deze 11 Landelijke IKC-dag geven we handen en voeten aan de essentie van ‘het kind als bron’

Praktische info
De IKC-dag is een dag om inhoudelijk gevoed te worden met het laatste nieuws en ontwikkelingen op het gebied van brede scholen en kindcentra, vanuit politiek, wetenschap en praktijk. En natuurlijk om zelf aan de slag te gaan in deelsessies en masterclasses over specifieke thema’s!
Uiterlijk 31 mei is het volledige programma hier te vinden, inclusief de key note, deelsessies en masterclasses.

Locatie: Hotel Van der Valk Utrecht
Winthontlaan 4, 3526 KV Utrecht

Meld je nu vast aan!

De Landelijke IKC-dag wordt georganiseerd door de PO-Raad, Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang, Brancheorganisatie Kinderopvang, EtuConsult, Jeugdzorg Nederland, Sociaal Werk Nederland en de VNG. Onze samenwerkingspartners VNK, LKCA, Sectorraad GO, Steunpunt Passend Onderwijs, de AVS en het NJi denken met ons mee over het programma en zijn allemaal vertegenwoordigd tijdens de 11e editie op 20 september a.s.

Deel dit nieuwsbericht