Maatschappelijke kinderopvang Ludens Kind&Co is gekozen tot ‘proeftuin van de kinderopvang’ om de deeltijdfactor te verhogen. De organisatie gaat de succesvolle aanpak van ‘Het Potentieel Pakken’ (HPP) de komende 9 maanden toepassen in een proeftuin setting in de kinderopvang. In deze aanpak wordt onderzocht hoe grotere contracten mogelijk kunnen worden gemaakt. De ‘learnings’ die hieruit worden getrokken worden door de projectorganisatie (waarin de BMK, BK en de bonden participeren) gedeeld.

De personeelstekorten in kinderopvang zijn groot en groeien nog steeds. Tegelijkertijd is de deeltijdfactor laag, gemiddeld werken medewerkers in kinderopvang 26 uur per week en geeft bijna een kwart aan meer te willen werken, in de bso is dat zelfs 33 procent. Eerder bleek uit onderzoek dat achttien procent vertrekt vanwege een te klein contract. Daar liggen kansen.

Bewuste keuze
“Uitgangspunt van de aanpak is dat we medewerkers een bewuste keuze willen laten maken over het aantal uur dat zij per week werken”, zegt projectleider Davina Koudijs van Kinderopvang werkt! “Als er belemmeringen zijn om meer uren te werken, dan gaan we die aanpakken. We kijken wat wél kan. Elk uur dat medewerkers meer willen werken, is winst.”

Win-win
Meer uren werken heeft niet alleen voordelen voor kinderopvangorganisaties, het heeft ook pluspunten voor medewerkers zelf. Het zorgt voor meer financiële zelfstandigheid en kan meer ruimte bieden voor ontwikkeling en de werkdruk verlagen. Ook ouders hebben er baat bij: meer stabiliteit en continuïteit in de opvang. Daarnaast kan het aanbieden van grotere contracten de branche aantrekkelijker maken voor een groep die eerder minder vaak voor de kinderopvang koos vanwege de kleinere contracten. En voor de groep die nu vertrekt vanwege een klein contract. Genoeg voordelen dus.

Het project ‘verhogen deeltijd in kinderopvang’ wordt gefinancierd door Kinderopvang werkt!* en het ministerie van SZW.

Meer lezen

* Kinderopvang werkt! is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en de cao-tafel Kinderopvang zetten zij zich samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

Deel dit nieuwsbericht