Brancheverenigingen duiden gezamenlijk de wettelijke eisen aan het klachtenverslag

Houders van kindercentra en gastouderbureaus zijn volgens de Wet kinderopvang, artikel 1.57b, verplicht om jaarlijks een verslag te maken van de klachten die zij in een kalenderjaar ontvangen hebben. Over de precieze invulling van dit klachtenverslag bestaan enkele onduidelijkheden, zo is gebleken uit diverse signalen vanuit de praktijk van zowel houders als ouders.

Daarom is dit onderwerp besproken in het Operationeel Overleg Kinderopvang*. Na een uitgebreide analyse van wetteksten zijn alle partijen tot duidelijke conclusies gekomen over de eisen die gesteld worden aan het klachtenverslag. Denk aan zaken als:

  • Welke klachten en geschillen moeten er beschreven worden?
  • Op welke manier moet dat gebeuren?
  • Aan wie en hoe moet het klachtenverslag worden verspreid?

Aan de hand van de notitie ‘Gezamenlijke uitleg branchepartijen t.a.v. de Wet kinderopvang artikel 1.57b inzake de klachtenregeling en het jaarlijks klachtenverslag kinderopvang’, kunnen houders binnen hun eigen opvangorganisatie of gastouderbureau vorm geven aan het goed inrichten van hun klachtenprocedure en het opstellen en communiceren van hun klachtenverslag.

Download de Notitie Gezamenlijk de wettelijke eisen aan het klachtenverslag

* In dit overleg worden knelpunten in toezicht en handhaving kinderopvang gesignaleerd en besproken vanuit verschillende perspectieven: houder, ouder, kind, medewerker, toezicht en handhaving. Knelpunten worden waar mogelijk samen opgelost, waarna deze ook gezamenlijk worden gecommuniceerd binnen de hele sector kinderopvang. Dit met kwaliteitsverbetering en kwaliteitsbehoud als doel.

Deel dit nieuwsbericht