De bezuinigingen op de subsidieregeling voor praktijkleren in het MBO (BBL subsidies) gaan niet door.

Met de huidige krapte op de huidige arbeidsmarkt is het moeilijk om goed gekwalificeerd personeel te vinden. Binnen de kinderopvang wordt veel gebruikt gemaakt van de BBL-subsidies om jonge potentiële medewerkers aan te trekken. De BMK roept op om deze regeling ook na 2019 te laten voortbestaan. Een meer bestendige vorm van financiering zou nog beter zijn, zodat werkgevers en studenten niet telkens in onzekerheid verkeren. Die onzekerheid is niet alleen slecht voor hen, maar heeft op termijn ook een negatief effect op de doorstroom van goed opgeleide medewerkers kinderopvang op de arbeidsmarkt.

Prinsjesdag 2018; kabinet besluit te bezuinigen

Op Prinsjesdag, vorige week dinsdag 18 september, werd bekend dat het kabinet het voornemen had om 19,5 miljoen euro te bezuinigingen op de BBL-subsidieregeling. Dit om nieuwe tegenvallers in de begroting voor 2019 te dekken. Vóór de zomer maakte minister Ingrid van Engelshoven (OCW) al bekend dat de BBL-subsidie met een jaar verlengd zou worden in 2019. Op Prinsjesdag werd bekend dat dit gepaard zou gaan met flinke bezuinigingen. Werkgevers krijgen nu maximaal €2.700 als zij een leerwerkplaats aanbieden aan een jongere die via de beroeps begeleidende leerweg wil leren voor monteur, kok of pedagogisch medewerker.

Motie PvdA om bezuinigingen terug te draaien

PvdA-Kamerlid Lodewijk Asscher diende vervolgens 3 dagen later, tijdens de Algemene Beschouwingen, een motie in om deze bezuiniging terug te draaien. Leerbanen bieden momenteel plek aan ruim 100.000 MBO-leerlingen. Als deze leerbanen verdwijnen worden zowel de leerlingen als ook de werkgevers en de maatschappij hard geraakt. Asscher vond het daarom niet verantwoord de bezuiniging door te voeren; ”Het kabinet moet dekking zoeken buiten de begroting van het Ministerie van Onderwijs’. Asscher’s motie werd door de gehele Tweede Kamer mede ondertekend.

De subsidieregeling praktijkleren, die op 1 januari 2014 in werking is getreden, heeft tot doel werkgevers te stimuleren om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden. De subsidie is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor begeleiding. Mede dankzij de regeling kunnen leerlingen, studenten of werknemers die een (beroeps)opleiding volgen zich beter voorbereiden op de arbeidsmarkt en kunnen werkgevers beschikken over beter opgeleid personeel.

 

Deel dit nieuwsbericht