Het herroepingsrecht
Onze BMK-Helpdesk krijgt regelmatig vragen over het ‘Herroepingsrecht’. Het herroepingsrecht vloeit voort uit de wet en houdt in dat wanneer een aanbod/overeenkomst op afstand wordt gedaan (bijvoorbeeld online) de consument altijd 2 weken de tijd heeft om erop terug te komen. De Koning Vergouwen Advocaten (samenwerkingspartner/huisadvocaat van de BMK) wijst op het belang dit goed te verwoorden in de plaatsingsovereenkomst met de ouder(s) en doet hieronder een tekstvoorstel.

Plaatsingsovereenkomst kinderopvang
De Kinderopvang (houder) moet de consument over dit recht informeren voordat de overeenkomst wordt getekend. Wij raden daarom aan om hierover te informeren in het aanbod. Om te informeren over het herroepingsrecht kan onderstaande toelichting worden geplaatst in het aanbod / de plaatsingsovereenkomst. Wel dient de Kinderopvang de naam van de Kinderopvang nog in te vullen en het e-mailadres waarnaar ouders kunnen e-mailen om gebruik te maken van het herroepingsrecht.

————–Tekst voor in het aanbod:

Herroepingsrecht
Indien deze overeenkomst op afstand tot stand komt (bijvoorbeeld via internet of post) heeft u het recht om de overeenkomst te ontbinden, zonder opgave van redenen binnen veertien dagen na de dag dat de overeenkomst is gesloten.

Dit doet u door een e-mail te sturen naar [e-mailadres van Ondernemer] met daarin het verzoek om te ontbinden.

Of u kunt het herroepingsformulier invullen en opsturen naar [naam Ondernemer] per post of per e-mail naar [e-mailadres van Ondernemer].
Het herroepingsformulier vind je hier: Modelformulier voor ontbinding / herroeping (acm.nl)

Voor de duidelijkheid het herroepingsrecht staat los van de algemene voorwaarden die moeten worden gebruikt.

Deel dit nieuwsbericht