Organisaties, ook in de kinderopvang, opereren in een steeds complexere, snel veranderende maatschappelijke en bedrijfsmatige omgeving. Dat stelt alsmaar hogere eisen aan de kwaliteiten van de bestuurders en de professionals, maar ook aan die van (interne) toezicht houders in de semipublieke sector. Toezicht houden is een vak geworden, waarvoor je over behoorlijk veel verschillende competenties moet beschikken: zowel bestuurlijke en inhoudelijke expertise, als gedragskenmerken en beschikbaarheid. Voorheen lag de nadruk op kennis op financieel-technisch gebied. Nu worden steeds vaker andere eisen gesteld aan de professionaliteit van toezichthouders: voldoende inhoudelijke betrokkenheid, vaardigheid om tegenwicht te bieden, aanspreekbaarheid en zichtbaarheid, moreel besef.

De Governance Code Kinderopvang is een instrument voor integer en transparant bestuur en toezicht.

Verdere professionalisering van het toezicht

Het NVTK-bestuur heeft in 2015 een Commissie ingesteld. Deze Commissie stond onder leiding van Prof. Rienk Goodijk en werd financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van Het Kinderopvangfonds. De opdracht was een advies op te stellen over de wijze waarop de professionalisering van toezichthouders in de kinderopvang versterkt kan worden. De Commissie Goodijk heeft een advies en elf aanbevelingen uitgebracht om het interne toezicht in de kinderopvang te versterken. De routeplanner over de toepassing van de Governance Code is één van de uitwerkingen van het advies. Download het rapport van de Commissie Goodijk hier. En download de flyer met de belangrijkste bevindingen van de Commissie Goodijk hier.

 

Deel dit nieuwsbericht