Ouders die gebruik maken van de peuterspeelzaal kunnen vanaf 1 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst.

Vanaf 1 januari 2018 is het niet meer mogelijk om als ‘peuterspeelzaal’ geregistreerd te staan in het LRKP (Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen). Dit is het gevolg van de Wet harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk. Als gevolg van deze wet wordt het peuterspeelzaalwerk op het gebied van financiering, toezicht en kwaliteit gelijkgeschakeld met de kinderopvang. Vanaf het moment dat de peuterspeelzalen wettelijk zijn geharmoniseerd en zijn ingeschreven als ‘kinderopvang’ in het LRKP hebben werkende ouders, indien zij aan de voorwaarden voldoen, recht op kinderopvang toeslag.

De peuterspeelzalen die op 31 december 2017 nog als peuterspeelzaal in het LRKP staan geregistreerd worden met ingang van 1 januari 2018 als kinderopvang geregistreerd. Omdat er enige tijd zit tussen het aanvragen van kinderopvangtoeslag en het daadwerkelijk ontvangen daarvan, is ervoor gekozen dat het toekomstige LRKP nummer dat ouders nodig hebben om kinderopvangtoeslag aan te vragen eerder zichtbaar wordt. Vanaf 1 november 2017 staat het toekomstige LRKP nummer bij de gegevens van de peuterspeelzaal in het LRKP.

Aan de hand van dit nummer kunnen ouders tijdig kinderopvangtoeslag aanvragen en ontvangen zij in december 2017 de toeslag voor januari 2018. Indien de ouders na 15 november een aanvraag doen ontvangen zij de toeslag na december 2017 met terugwerkende kracht. Dit kan maximaal tot drie maanden terug.

Deel dit nieuwsbericht