BMK: Nieuwe governance code kinderopvang zet aan tot nadenken

Sinds half december heeft de kinderopvang een nieuwe governance code. De BMK onderstreept het belang van een governance code voor de kinderopvang die aanzet tot nadenken en uitnodigt tot het voeren van een gesprek. Een niet-dichtgeregelde code voorkomt dat deze als een soort afvinklijst gezien wordt; zo kan de code leiden tot meer introspectie, reflectie en een goed inhoudelijk gesprek met toezichthouders. Maar daar staat tegenover dat er dan wel duidelijke voorwaarden moeten worden gecreëerd die het gebruik van de code waarborgen.

Sharon Gesthuizen (voorzitter BMK): ‘We mogen van de professionals in onze branche verwachten dat zij een pro-actieve houding hebben en reflecterend kunnen kijken naar het eigen handelen en hier verantwoordelijkheid voor nemen. De BMK is daarom voorstander van duidelijke randvoorwaarden die ervoor moeten zorgen dat de nieuwe code ook echt wordt omarmd.’

Zo zou volgens de BMK de nieuwe governance code kinderopvang bijvoorbeeld moet worden opgenomen in de algemene voorwaarden van kinderopvangorganisaties. Ook zou het goed zijn om te onderzoeken of implementatie van de code door opvangorganisaties een onderdeel zou kunnen zijn van het inspectiekader van de GGD. Daarnaast moet worden bezien of toetreding tot het LRK gekoppeld kan worden aan het omarmen van de code. Tenslotte vindt de BMK dat altijd intern onafhankelijk toezicht moet worden ingesteld, ongeacht de grootte van een organisatie.

Gesthuizen: ‘Wij stimuleren dat de code binnen alle geledingen van de organisatie gedragen wordt. De nieuwe code past bij deze tijd en appelleert aan het nadenken over de maatschappelijke relevantie van de organisatie. Wij hechten veel waarde aan een dergelijke houding die wordt versterkt door deze nieuwe code. Ook in het voorkomen van debacles zoals we die uit het verleden kennen: als iedereen handelt naar de uitgangspunten van deze nieuwe code zouden rampen zoals rond Estro niet meer voor moeten kunnen komen.’

De nieuwe governance code werd op 13 december feestelijk aangeboden aan Mirjam Hildebrand (Kinderboekenschrijfster en psycholoog) door Annet Hettenman (VTOI-NVTK) en Johan Vriesema (voorzitter bdKO)

Deel dit nieuwsbericht