Regeldruk enquête Economische Zaken en Klimaat (EZK)

Kinderopvangondernemers hebben te maken met veel regels. Kamerleden van de commissie EZK gaan binnenkort met staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken in gesprek over het aanpakken van de regeldruk waar ondernemers mee kampen. Hoe wordt dit ervaren en wat kan er beter?

Oproep

De Kamerleden roepen ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf (mkb), zzp’ers en starters op om hun ervaringen te delen. Zij horen graag hoeveel tijd jullie als kinderopvangondernemer in de praktijk kwijt zijn door bestaande en nieuwe regels. Zijn jullie bekend met initiatieven van de overheid om de regeldruk te verminderen, zoals de mkb-toets? Of hebben jullie zelf suggesties om de regeldruk te verminderen of verbeteren?

Het overleg met staatssecretaris Keijzer staat gepland voor donderdag 1 november. De ervaringen vanuit de kinderopvang met de uitwerking van regels zijn waardevolle achtergrondinformatie voor de Kamerleden.

Reageer hier!

Tot uiterlijk maandag 15 oktober 2018 kun je de enquête in vullen.
(Of klik op deze link: https://www.tweedekamer.nl/commissies/ezk/deel-nu-uw-ervaringen-over-regeldruk)

Verminder regels in de kinderopvang

Het terugdringen en verbeteren van regels is een belangrijk aandachtspunt voor de BMK. Een teveel aan regels maakt het voor kinderopvangorganisaties nodeloos ingewikkeld om een slagvaardige, professionele en gezonde organisatie te runnen. Een teveel aan regels gaat onvermijdelijk ten koste van ruimte en aandacht voor de kwaliteit van de opvang. Daarnaast ondervinden ook ouders last van de drempels die complexe regelgeving rond kinderopvang veroorzaakt. Wij vinden dat dat kinderopvang toegankelijk moet zijn voor álle kinderen. Dat betekent dat alle ouders in staat moeten zijn om kinderopvang eenvoudig te regelen. Zeker die ouders die toch al een hoge regeldruk ervaren omdat ze in een complexe situatie leven.

Deel dit nieuwsbericht