AVG bestaat bijna twee jaar
Over een paar maanden, op 25 mei 2020 bestaat de uitvoering van de AVG (de Algemene verordening gegevensbescherming) twee jaar. AVG is regelgeving die de verwerking van persoonsgegevens voor particuliere bedrijven en overheidsinstanties in de hele EU harmoniseert. Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens blijft ook voor 2020 een hot item. Na de introductie van de AVG in 2018 zijn er al verschillende organisaties die een boete hebben ontvangen of een behoorlijke reputatieschade hebben opgelopen vanwege een datalek.

Januari–> opschoonmaand!
Januari is traditioneel de maand van het opschonen van archieven en databestanden binnen organisaties. Denk bijvoorbeeld aan het aflopen van de bewaarplicht van een bepaald jaar voor de belastingdienst of aan archieven, zoals de boekhouding, personeelsdossiers, klantgegevens en beleidsstukken op papier die jarenlang vertrouwelijk zijn behandeld.

Denk bij het opschonen van archieven niet alleen aan papieren archieven maar ook aan het vervangen van laptops, smartphones, printers en andere zogenoemde datadragers. Deze bevatten veelal vertrouwelijke informatie, het is de verantwoordelijkheid van de organisatie zelf om te voorkomen dat gevoelige informatie op straat komt te liggen.

Veilig vernietigen van papieren archieven
Met de invoering van de AVG werd het belang om afgeschreven papieren archieven en hardware veilig te laten vernietigen actueel. Gevoelige informatie zet je niet meer open toegankelijk in een container op straat. Wees je ervan bewust dat deze informatie in een gecontroleerde omgeving vernietigd dient te worden, bijvoorbeeld middels een papierversnipperaar. Zorgvuldig omgaan met vertrouwelijke gegevens speelt dus zeker ook een rol bij het opschonen van archieven.

AVG voor Verenigingen
De BMK werkt in het AVG-proof zijn voor onze leden, samen met Stichting AVG voor Verenigingen. Door deze samenwerking kunnen BMK-leden tegen een sterk gereduceerd tarief gebruik maken van het AVG-programma: het online stappenplan om snel en eenvoudig aan de AVG te blijven voldoen.

 

Deel dit nieuwsbericht