Het Sectorrapport Kinderopvang met de Jaarcijfers over 2018 is gepubliceerd! Het Waarborgfonds Kinderopvang onderzoekt jaarlijks de financiële situatie in de kinderopvang. Voor dit rapport  werd gebruik gemaakt van de financiële gegevens van 222 kinderopvangorganisaties. Met in totaal 96.807 kindplaatsen dagopvang en 120.773 kindplaatsen buitenschoolse opvang vertegenwoordigen deze organisaties een groot deel van de capaciteit in de kinderopvang.

Hoewel de trend positief is, ziet het Waarborgfonds wel degelijk de uitdagingen en worstelingen in de sector. En in dit rapport zijn de effecten van de Wet IKK nog niet meegenomen. In het rapport worden de belangrijkste financiële kengetallen opgesteld. In de grote lijnen is een verbetering te zien. Maar sommige cijfers blijven wat zorgelijk. Lees een korte analyse op KinderopvangTotaal.

Objectief rapport

Het sectorrapport is een objectief en onafhankelijk rapport dat de financiële ontwikkeling van de kinderopvangsector weergeeft. De belangrijkste kengetallen en percentages worden hierin weergegeven. Dit jaar is er in het rapport een aanvullende trendanalyse opgenomen gebaseerd op 189 jaarrekeningen en wordt de financiële ontwikkeling per omzetklasse weergegeven.

Waarborgfonds Kinderopvang zet zich al jaren in voor transparantie in de sector. Sinds 2011 wordt dit gedaan in de vorm van een benchmark. De benchmark en het sectorrapport kunnen worden gemaakt mede dankzij commitment van de BMK en haar leden, de BK, BOinK, Voor Werkende Ouders en VGOB.

Inzage in feiten & cijfers voor iedereen

Met het sectorrapport geven we kinderopvangondernemers, de politiek, financiers, ouders en overige maatschappelijke stakeholders inzage in feiten, cijfers en ontwikkelingen uit de sector. Vergelijk hoe je er als organisatie voorstaat ten opzichte van andere kinderopvang organisaties. 

Download hier het Sectorrapport Kinderopvang 2018      

Deel dit nieuwsbericht