Staatssecretaris van Ark heeft de voorgenomen maximum uurtarieven van de kinderopvangtoeslag voor 2020 bekend gemaakt. De maximaal te vergoeden uurtarieven worden verhoogd met 1,89 procent, als gevolg van de jaarlijkse indexering. Jaarlijks worden de maximaal te vergoeden uurtarieven van de kinderopvangtoeslag geïndexeerd. Dit betekent dat ouders, afhankelijk van hun inkomen, maximaal recht hebben op deze vergoeding (kinderopvangtoeslag) per uur opvang.

Uurtarieven 2020

  • De uurprijzen voor dagopvang stijgen in 2020 met 0,15 cent van 8.02 euro naar 8.17 euro,
  • De vergoeding voor buitenschoolse opvang gaat met 0,13 cent omhoog van 6,89 euro naar 7,02 euro,
  • En tot slot de uurprijs van de gastouderopvang stijgt met 0,12 cent van 6,15 euro naar 6,27 euro.

Indexatie toetsingsinkomens

Ook de toetsingsinkomens van de inkomensgroepen worden jaarlijks geïndexeerd. Het percentage voor 2020 is 2,35 procent. Dit is verwerkt in de kinderopvangtoeslagtabel 2020. De jaarlijkse indexatie zorgt ervoor dat de kinderopvangtoeslag in de pas loopt met de
loon- en prijsontwikkeling. Hierdoor zijn er geen inkomenseffecten voor ouders. Bekijk de kinderopvangtoeslagtabel in het Wijziging besluit kinderopvangtoeslag 2020.

Extra indexatie de afgelopen jaren

Een internetconsultatie voor dit besluit leidde tot zeven reacties. Enkel het indexeren van de uurprijzen is te weinig om de toenemende kosten te compenseren, werd in een paar reacties aangegeven. De tarieven zijn door de kwaliteitsverhogende maatregelen meer gestegen dan de maximum uurprijs. Van Ark reageert in het besluit: ‘Het klopt dat de afgelopen jaren de maximum uurprijzen, naast de gebruikelijke indexering, zijn aangepast in verband met de kwaliteit verhogende maatregelen uit de Wet innovatie en kwaliteit kinderopvang. Om deze reden is de maximum uurprijs voor de dagopvang in 2018 en 2019 extra gestegen. De uurprijs is daarbij in 2018 met 7 cent en in 2019 met 27 cent gestegen naast de gebruikelijke indexering. Ook voor de buitenschoolse opvang is de maximum uurprijs in 2018 extra gestegen. In 2019 is de maximum uurprijs in de buitenschoolse opvang licht gedaald, vanwege een verlaging van de beroepskracht-kindratio in de buitenschoolse opvang. Zoals eerder toegezegd monitor ik de ontwikkeling van de tarieven.’

Gedifferentieerde uurprijs

De BMK is van is blij dat “De voorlopige maximum uurpijzen zo vroeg bekend zijn gemaakt”, maar we vinden het “jammer dat er opnieuw geen uurprijsdifferentiatie is doorgevoerd voor 0-1 jarigen en 2-4 jarigen. De kostprijs voor opvang van 0-1 jarigen ligt fors boven het maximum uurtarief. Zolang de sector als markt wordt gezien zullen ondernemers die daarin actief zijn hun gedrag gaan aanpassen. Aanbod voor 0-1 gaat verschralen. Wie blijft er zorgen voor de allerkleinsten?”

Deel dit nieuwsbericht