Op 11 december tijdens het jaarcongres van de VTOI-NVTK, werd de eerste ‘Monitor Kwaliteit intern toezicht’ gepresenteerd. Deze monitor geeft een beeld van goed toezicht in onderwijs en kinderopvang en het functioneren Raden van Toezicht in 2023. De Evaluatie en Monitoring Commissie (EMC) presenteerde de monitor. De monitor levert zwaardevolle inzichten die toezichthouders kansen bieden om te leren.

Aan de Monitor Goed Toezicht 2023 – die in opdracht van de Commissie Evaluatie en Monitoring is ontwikkeld – deden 914 toezichthouders mee, onder wie 92 niet-leden van de VTOI-NVTK.

Niet iedereen even ver
De eerste monitoring is een belangrijk ijkpunt: voor het eerst is in alle deelgroepen van het onderwijs en de kinderopvang onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het intern toezicht. De deelnemers beoordelen de kwaliteit van het eigen intern toezicht overwegend positief. Ook op de stellingen over de werkwijze van de RvT reageren zij vaak positief. Echter: niet alle toezichthouders zijn even ver.

Verdieping
De onderzoekers bieden per principe van de Code Goed Toezicht meer inzicht in de uitkomsten. Die verdieping biedt aanknopingspunten om de kwaliteit van het eigen intern toezicht verder te ontwikkelen. Zo zien we discrepanties in de scores tussen verschillende vragen. De deelnemers geven bijvoorbeeld een hoge score voor de eigen professionalisering, maar op de vraag hoe de professionalisering vorm krijgt, geven zij aan vooral aan zelfstudie te doen. Is de hoge score op professionalisering gerechtvaardigd?

Toezichthouders aan het denken gezet
De monitor biedt toezichthouders kansen om te leren. Volgens EMC-voorzitter Marlies Honingh heeft het invullen van de vragenlijst toezichthouders al aan het denken gezet. ‘Zij bleken zich meer bewust van de vele taken en rollen, de noodzaak tot professionalisering en de vele manieren waarop je naar de omgeving van de organisatie kan kijken. Die reflectie helpt om het eigen functioneren en de verantwoording daarover te verbeteren. ’

Lees het bericht van de VTOI-NVTK en download het rapport

Deel dit nieuwsbericht