Sinds 2005 brengt het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang het sectorrapport uit. Een jaarlijkse onafhankelijke analyse van de financiële ontwikkeling van de sector Kinderopvang. Ook dit jaar zet het Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang zich weer in voor het Sectorrapport.

Deelname kan door de jaarrekening 2022 te mailen of de gegevens van de jaarrekening zelf in te vullen in een online omgeving. Via een interactief en persoonlijk dashboard wordt na het invoeren van de cijfers direct inzicht gekregen in de eigen kengetallen en is in één oogopslag zichtbaar hoe de kinderopvangorganisatie er financieel voor staat. Je hoeft hiervoor niet te wachten tot het sectorrapport gepubliceerd is.

Zodra het sectorrapport is gepubliceerd, wordt in het dashboard naast de eigen kengetallen ook de sectorgemiddelden zichtbaar en is het mogelijk de eigen gegevens te vergelijken.

Vraag hier een account aan om mee te doen met de Benchmark Kinderopvang

Mocht je mee willen doen met het sectorrapport maar niet willen benchmarken, lever dan je jaarrekening 2022 aan via info@benchmarkkinderopvang.nl

Wanneer je de jaarcijfers over 2022 aanlevert, worden deze gegevens automatisch en anoniem verwerkt ten behoeve van het sectorrapport.

Elke vorm van jaarcijfers telt hierbij.  Van een officieel jaarverslag tot een uitdraai van de balans en de winst en verliesrekening.

Deel dit nieuwsbericht