Ontwikkelingen vragen meer dan ooit om inzicht en sturen op exploitatie

In de kinderopvang zijn veel ontwikkelingen gaande: een stijging van de personele lasten, hogere algemene lasten door de inflatie, wachtlijsten enerzijds en anderzijds ouders die een krapper budget hebben en een veranderend kinderopvangstelsel. Deze ontwikkelingen betekenen iets voor je exploitatie. Je stelt jezelf de vraag: ‘Waar sta ik nu en waar wil ik heen met mijn bedrijf de komende jaren?’.

Goed sturen op zowel de baten als de lasten kun je alleen als je inzicht hebt in de elementen die je kostprijs bepalen. Om je hierbij te helpen wordt de benchmarktool “Mijn Kostprijs” ook dit jaar weer opengesteld door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang. Deze digitale tool geeft je de mogelijkheid om je baten en lasten in te voeren en daarmee inzicht te krijgen in de eigen kostprijs. Oftewel: hoeveel kost het jou als ondernemer om één uur kinderopvang te bieden?

De kengetallen die de tool automatisch berekend, kun je vergelijken met de deelnemersgroep. Hierdoor zie je waar jouw kosten afwijken van die van anderen. Het maakt het mogelijk te sturen op onderdelen van jouw kostprijs en de bedrijfsvoering daarmee te optimaliseren. Uiteraard geldt hierbij dat alles anoniem is en niet herleidbaar is naar een individuele kinderopvangorganisatie.

Ga voor inzicht en vul de tool in! Vraag hier een gebruikersaccount aan. Heb je al een gebruikersaccount, dan kun je hier direct inloggen. Aan gebruik van de tool zijn geen kosten verbonden.

Wil je er eerst meer over lezen?
Download dan het rapport met een beschrijving van alle kengetallen en de waarden uit vorig onderzoek.

Mijn Kostprijs-Benchmarktool is onderdeel van het programma ‘Mijn Kostprijs’. Dit programma is in 2020 opgestart door Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang met draagvlak vanuit de sectororganisaties. Het heeft als doel om kinderopvangorganisaties tools te bieden om op de diverse elementen van de bedrijfsvoering te kunnen sturen.

Deel dit nieuwsbericht