Handreiking ‘Organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs’

Met dit document van Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, wil het ministerie gemeenten, scholen en kinderopvang inzicht geven in oplossingen voor knelpunten die binnen de huidige wet- en regelgeving ervaren worden bij de realisatie van gezamenlijke huisvesting.

De handreiking is samengesteld door:

Vereniging Nederlandse Gemeenten
Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang
Brancheorganisatie Kinderopvang
PO-Raad
Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang
Kenniscentrum Ruimte-OK
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Praktijk

Die knelpunten zitten ‘m voornamelijk in wet- en regelgeving. De handreiking gaat dan ook uit van de bestaande wetgeving. De meest voorkomende knelpunten worden benoemd, net als mogelijke oplossingsrichtingen. De oplossingen voor knelpunten komen volgens de auteurs uit de praktijk. Ook zijn ze in meerdere situaties toegepast. Onder meer de BMK, BK, PO-Raad, Waarborgfonds & Kenniscentrum Kinderopvang en Ruimte-OK werkten mee aan de samenstelling.

Nieuwbouw of bestaande bouw

De handreiking maakt onderscheid tussen de opgaven waar organisaties voor staan bij zowel nieuwbouw als bij bestaande huisvesting. Binnen beide situaties zijn mogelijke scenario’s voor het organiseren en financieren beschreven, inclusief de knelpunten en de oplossingen daarvoor. Ook hebben ze gedacht aan handige factsheets over onder meer huurberekeningen en wet- en regelgeving voor gemeenten.

Download de Handreiking ‘Organiseren en financieren van gezamenlijke huisvesting kinderopvang en onderwijs’

Deel dit nieuwsbericht