Aanleiding
In juli berichtte Bouwstenen voor Sociaal (een sectorverbindend platform van en voor bestuurders, managers en professionals in maatschappelijk vastgoed) over het Didam-arrest. In hun bericht meldden zij dat het onderwerp de aandacht heeft van het Ministerie van BZK. Die komt binnenkort met een handreiking hierover. Naar aanleiding hiervan schreef Kinderopvang Totaal een artikel over wat het Didam-arrest lijkt te betekenen voor kindcentra.

Wat is het Didam-arrest?
Het Didam-arrest, is een arrest van 26 november 2021. In dit arrest oordeelt de Hoge Raad dat overheden bij de verkoop van een onroerende zaak, gelegenheid moeten bieden aan eventuele andere gegadigden om mee te dingen. Overheden zijn niet zonder meer vrij om de onroerende zaak te verkopen aan een partij naar keuze, maar moeten gelijke kansen bieden bij de uitgifte hiervan.

Algemeen wordt aangenomen dat de gevolgen van het arrest niet alleen gelden voor verkoop, maar ook voor onder meer huurovereenkomsten. Er is echter nog heel veel onbekend met betrekking tot de vraag hoever de gevolgen precies strekken. Ook ten opzichte van de gevolgen voor kindcentra is, nog steeds veel onduidelijk.

Advies BMK
Ons advies is aan leden met kindcentra die met deze situatie te maken krijgen – denk aan bijvoorbeeld huur of koop –  om dit goed door een jurist te laten uitzoeken. Laat je goed voorlichten over de gevolgen van het Didam-arrest.

Meer informatie
Zodra er nadere informatie is dan delen we dat natuurlijk meteen met jullie. Heb je op dit moment, specifieke vragen, neem contact op met Martin van Osch (Waarborgfonds Kinderopvang en Kenniscentrum).

Het Didam-arrest

Vragen en antwoorden (Bouwstenen voor Sociaal)

Deel dit nieuwsbericht