Kwalitatief goede kinderopvang vraagt om kwalitatief goede gebouwen.

Huisvesting is één van de middelen die organisaties tot hun beschikking hebben om nu en in de toekomst goede kinderopvang aan te bieden. Het Waarborgfonds Kinderopvang heeft hiervoor het hulpmiddel Kwaliteitskader Huisvesting Kinderopvang ontwikkeld.

Een goed gebouw heeft een positief effect op het gedrag, welbevinden en het ontwikkelproces van de kinderen en pedagogisch medewerkers die het gebouw dagelijks gebruiken. Het realiseren van een nieuw gebouw, dan wel het aanpassen van een bestaand gebouw is een complexe opgave waarin veel onderwerpen samen komen.

Het Kwaliteitskader biedt organisaties in de kinderopvang het inzicht en de houvast om deze onderwerpen in samenhang te zien. Het helpt bij het bepalen van de eigen visie op basiskwaliteit van de gebouwen. Dit voor zowel de dagopvang als de bso.

Je kan het kwaliteitskader op diverse manieren gebruiken. Onder andere als sturingsinstrument voor integraal beleid, als hulpmiddel voor overleg, als checklist voor een scan van uw huisvesting of als basis voor uw businesscase. De kinderopvangsector heeft hiermee een hulpmiddel om strategisch met de huisvesting aan de slag te gaan.

Meer weten over het Kwaliteitskader.

Download het Kwaliteitskader

Deel dit nieuwsbericht