Workshopreeks ‘Bedrijfsvoering in de kinderopvangsector – middelgrote organisaties’

Waarborgfonds Kinderopvang organiseert in het voorjaar een workshopreeks ‘Bedrijfsvoering in de kinderopvangsector – middelgrote organisaties’.

De sector kinderopvang blijft in ontwikkeling en daarmee veranderen ook de administratieve eisen aan organisaties jaarlijks. Dit vraagt iets van de inrichting van uw administratie. Hoe goed is uw bedrijfsvoering ingericht om tijdig te kunnen anticiperen op veranderingen? Bent u in staat om de benodigde informatie uit uw systeem te halen?

“Organisaties krijgen handvatten voor nu en in de toekomst”

De workshopreeks bestaat uit vijf bijeenkomsten met de volgende onderwerpen: voor elke bijeenkomst is een spreker uitgenodigd met veel expertise over dat onderwerp

  • Bijeenkomst 1: ‘Wat is bedrijfsvoering?’ – woensdag 18 maart 2020 van 12:30 tot 15:30 uur
  • Bijeenkomst 2: ‘Financiële planning- en controlecyclus’ – woensdag 22 april 2020 van 12:30 tot 15:30 uur
  • Bijeenkomst 3: ‘Beheer en vooruitzien’ – woensdag 20 mei 2020 van 12:30 tot 15:30 uur
  • Bijeenkomst 4: ‘Veranderingsmanagement als onderdeel van de bedrijfsvoering’ –  woensdag 10 juni 2020 van 12:30 tot 15:30 uur
  • Bijeenkomst 5: ‘Praktische toepassing’ – woensdag 24 juni 2020 van 12:30 tot 15:30 uur

Deelname aan deze workshopsreeks bedraagt € 600,- excl. btw per persoon. Er is plek voor maximaal 10 personen.

Meer informatie en aanmelden!

 

Workshop ‘Inzet Pedagogisch beleidsmedewerker & coach in uw organisatie’

Sinds de invoering van de Wet IKK bent u als ondernemer verplicht om binnen uw organisatie te beschikken over een pedagogisch beleidsmedewerker en een pedagogisch coach. Deze rollen zijn voor veel ondernemers nieuw en de invulling vraagt daarom nog veel aandacht. Hierbij kunt u denken aan: hoe borgt u de uitvoering en de kwaliteit en hoe registreert u op juiste wijze de bestede tijd ter verantwoording? Deze workshop is bedoeld voor ondernemers van kleinschalige kinderopvangorganisaties die nog zoekende zijn in de organisatie rondom de functie. We werken met een klein aantal deelnemers en er is veel ruimte tot interactie en het stellen van vragen.

Tijdens deze 3 uur durende workshop gaan wij aan de hand van uw vragen in op de invulling van de functie en de verschillende rollen die hierin worden onderscheiden. We kijken naar de urenverdeling en ruimte die hierin is om dit te verdelen over verschillende locaties. Ook gaan we in op de borging van de uitvoering; hoe stuur je de pedagogisch coach en help je hem/haar om de rol zodanig in te vullen dat dit daadwerkelijk bijdraagt aan de verhoging van de kwaliteit. U leert hoe u dit kunt vastleggen in een visie voor de lange termijn en hoe u middels een eenvoudig plan van aanpak een coachingsplan op kan stellen. Ook geven wij handvatten voor de wijze van registratie en wat de GGD kan vragen tijdens de inspectie. Daarnaast zullen we ingaan op uw vragen en op basis van voorbeelden uit de praktijk met elkaar in gesprek gaan om ervaringen uit te wisselen.

De workshop wordt gegeven op verschillende locaties en data. Deelname aan de workshop bedraagt € 50,- excl. btw per persoon.

Meer informatie en aanmelden!

Deel dit nieuwsbericht