In 2021 vindt de Week tegen Kindermishandeling plaats van maandag 15 tot en met zondag 21 november. Zoals elk jaar kun je een activiteit organiseren, bijeenkomsten bijwonen en de Week tegen Kindermishandeling onder de aandacht brengen via je sociale media-accounts met #weektegenkindermishandeling.

Ieder kind dat slachtoffer is van geweld, is er één te veel. Kindermishandeling is een complex en hardnekkig probleem.

Daarom staan in de Week tegen Kindermishandeling de verhalen centraal van professionals, ouders en kinderen die zich geconfronteerd zagen met kindermishandeling. Wat kunnen we daarvan leren en hoe kunnen we deze inzichten optimaal benutten? Zodat steeds meer kinderen veilig, gezond en kansrijk kunnen opgroeien.

Dit jaar is het thema: ‘… dichterbij dan je denkt’. Het thema ‘… dichterbij dan je denkt’ vergroot het besef dat mishandeling ook dichtbij plaats kan vinden en dat je er soms dichterbij bent dan je denkt. Het roept op tot zelfreflectie, het openen van je ogen en tot bewustwording.

Wat gebeurt er in de Week?
Tijdens de Week en in aanloop ernaartoe, komen diverse ervaringsdeskundigen aan het woord. Zij delen ervaringen die aanzetten tot denken en vragen om duiding, waarbij wordt gekeken naar wat de ervaringsdeskundigen heeft geholpen, hoe dat komt én wat we daarvan kunnen leren.

Daarnaast vinden diverse activiteiten plaats tijdens de Week. De activiteiten worden op lokaal niveau georganiseerd door uiteenlopende organisaties (waaronder kinderopvangorganisaties) die contact hebben met kinderen en ouders. Zij laten bijvoorbeeld zien hoe zij omgaan met vermoedens van kindermishandeling. Of ze gaan in gesprek met elkaar en anderen over dilemma’s en wisselden ervaringen uit.

Grijp vooral deze kans om als kinderopvangorganisatie aandacht te besteden aan (warm) contact opbouwen en onderhouden met opvoeders, het op tijd signaleren en bespreken van zorgen met elkaar en met opvoeders en professionalisering op alle stappen in de Meldcode. Laat zien wat onze core businsess is in de kinderopvang en waar we goed in zijn: liefdevolle zorg voor -en kansen bieden aan kinderen, maar ook aandacht en zorg voor het netwerk rondom het kind en voor elkaar binnen de organisatie.

Wat kan ik in de Week doen?
Zoals elk jaar kun je zelf een activiteit organiseren, bijeenkomsten bijwonen en de Week tegen Kindermishandeling onder de aandacht brengen via je sociale media-accounts waar je gebruik kunt maken van de hashtags #dichterbijdanjedenkt en #weektegenkindermishandeling.

Wat doet de BMK?
Wij organiseren drie keer per jaar een online seminar die gratis toegankelijk is voor alle aandachtsfunctionarissen in de kinderopvang. Op vrijdag 26 november a.s. is de volgende sessie georganiseerd. Dit jaar is het thema: ‘trauma sensitief werken en opvoeden’.

Op landelijk niveau werkt de BMK samen met de andere veldpartijen (onder meer BOinK, BK, Ppink, SWN, Voor Werkende Ouders, Stichting Nysa) binnen het Platform Strijd tegen Kindermishandeling, waarbij wij met elkaar werken aan hoe we binnen de kinderopvangbranche de Meldcode zo goed mogelijk kunnen implementeren en uitvoeren en wat hier nog voor nodig is.

Deel dit nieuwsbericht