Duizenden pedagogisch medewerkers ontvangen vandaag een persoonlijke bedankvideo in hun mailbox. Een blijk van waardering van de kinderopvangorganisatie waar zij werken voor het betekenisvolle werk dat zij doen voor kinderen én ouders. Het is vandaag de Dag van de Pedagogisch Medewerker. Een bijzonder vak vraagt om een bijzondere waardering.

Ook de ruim 1100 medewerkers van Prokino Kinderopvang krijgen vandaag deze persoonlijke verrassing. Staf-/Beleidsadviseur Bianca Feenstra: ‘Pedagogisch medewerkers leveren een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen. Het is niet zo maar even oppassen op een groepje kinderen. Samen met ouders voeden zij de kinderen op. Daarnaast heeft kinderopvang een enorme bijdrage geleverd aan mensen in cruciale beroepen. Dat is zeker in deze tijden een extra bedankje waard. Ieder jaar krijgen onze medewerkers een presentje, maar juist nu vinden we het belangrijk om iets extra’s te doen. Daarom doen we graag mee aan deze actie.’

Dat kinderopvang onmisbaar is, is de afgelopen periode wel gebleken. Kinderopvang betekent veel voor kinderen én ouders. Werken in tijden van corona doet een groot beroep op de flexibiliteit en veerkracht van medewerkers.

Kids First, een grote kinderopvangorganisatie met ruim 500 pedagogisch medewerkers, vindt het daarom juist nu belangrijk om waardering uit te spreken. Hylco Mulder: ‘Kinderopvang heeft er mede voor gezorgd dat het onderwijs en de zorg, maar ook bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de transportsector en de voedselketen hebben kunnen doordraaien tijdens de lockdown. De medewerkers in kinderopvang hebben daarvoor vanuit de regering een groot compliment gekregen, maar staan nu toch weer met lege handen als het gaat om voorrang bij het Covid-19-testbeleid. Deze tegenstelling is voor ons reden om onze waardering richting onze pedagogische sterren opnieuw uit te spreken.’

Pedagogisch medewerkers hebben een belangrijke rol in de ontwikkeling van kinderen. In de bedankvideo is te zien hoe Eva zelf een probleem oplost en leert Feije hoe de natuur in elkaar zit. Kinderopvang is veel meer dan een opvang. Kinderen vangen hier namelijk heel veel op. Zoals nieuwe woorden, creativiteit, sociale vaardigheden en hoe ze zichzelf blijven. De campagne ‘Kinderopvang dankzij jou’ maakt het waardevolle werk in kinderopvang zichtbaar en richt zich op het versterken van de beroepstrots.

Collega bedanken!
Ben jij ook trots op je medewerker of collega en vind jij dat hij of zij een bedankje verdient? Maak dan snel een persoonlijke video. Meedoen kan alleen op 17 september.

Initiatief van samenwerkende brancheorganisaties
De campagne ‘Kinderopvang dankzij jou is een initiatief van Kinderopvang werkt! Dit is de samenwerking van werkgeversorganisaties Brancheorganisatie Kinderopvang en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang met de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn en CNV Zorg & Welzijn. In het Platform Arbeidsmarkt Kinderopvang en de cao-tafel Kinderopvang zetten wij ons samen in voor een aantrekkelijke sector en een gezonde arbeidsmarkt met goede arbeidsvoorwaarden.

Deel dit nieuwsbericht