Verslag van de tweede bijeenkomst werkgroep Meldcode in de kinderopvang (26 januari 2021)

Op dinsdag 26 januari 2021 vond de tweede bijeenkomst van de werkgroep ‘meldcode in de kinderopvang’ plaats. Deze werkgroep bestaat uit ruim 45 aandachtsfunctionarissen kindermishandeling en huiselijk geweld die werkzaam zijn bij kinderopvangorganisaties door het hele land. Drie keer per jaar komt de werkgroep bijeen om verdiepende kennis op te doen met behulp van experts die de BMK en BK inhuren, om ervaringen uit te wisselen en casuïstiek te bespreken.

Voor de bijeenkomst op 26 januari is opnieuw de expertise van Naomi Dessaur van Dessaur Trainingen ingeroepen. Zij heeft ons verdiepende kennis geboden op het onderwerp ‘seksueel misbruik’.

Lees het verslag.

De volgende bijeenkomst zal plaatsvinden op maandag 17 mei in de middag (exact tijdstip en het programma volgen)

Vragen over de werkgroep of over het verslag? Mail dan naar Maryse Broek (BMK): broek@www.maatschappelijkekinderopvang.nl of Carla Schipperheijn (BK): schipperheijn@kinderopvang.nl

Deel dit nieuwsbericht