In gesprek blijven en praktijkvoorbeelden ophalen

Donderdag 14 juni liet de Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) weten het overleg met het Ministerie van Sociale Zaken op te schorten uit onvrede met de ontwikkelingen rond de invoering van de Beroepskracht-Kind Ratio (bkr) voor 0-jarigen. Staatssecretaris Van Ark had tijdens het Algemeen Overleg op 14 juni bevestigd dat zij de aangepaste bkr maatregel voor 0-jarigen niet zal uitstellen en dat de maatregel per 1 januari 2019 zal worden ingevoerd. Ook merkte zij op dat het personeelstekort in de sector geen overheidstaak is maar door de branche zelf zal moeten worden opgelost omdat de kinderopvang een commerciële sector is. Vervolgens liet de BK weten de samenwerking op te schorten.

De BMK vindt het belangrijk in gesprek te blijven met partijen en constructief te blijven zoeken naar oplossingen. Zo hebben wij als alternatief voor de aanscherping van de bkr onderzocht welke andere maatregelen met een vergelijkbaar effect op de kwaliteit van de opvang voor baby’s mogelijk zijn. En ook blijft de BMK gesprekken voeren met het Ministerie, met politieke partijen en met onze collega-organisaties over dit onderwerp. Praktijkvoorbeelden en input voor deze gesprekken halen we op bij jullie, onze leden.

Samen optrekken blijft essentieel

Natuurlijk begrijpen we de onrust die heerst in het veld. Samenwerken en samen optrekken is essentieel en dé manier om te zorgen dat Den Haag naar ons luistert. We moeten ons gezamenlijk inzetten volgens een doordachte strategie; dat is de meest effectieve strategie.

Deel dit nieuwsbericht