Minister Van Gennip (SZW) bood op 14 juni de Tweede Kamer het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en de de uitvoeringstoetsen van GGD GHOR Nederland, VNG, DUO en Inspectie van het Onderwijs op het ontwerpbesluit aan.

‘Hierbij bied ik u aan het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang in verband met het verhogen van de kwaliteit van de gastouderopvang, tot wijziging van het Besluit landelijk register kinderopvang, register buitenlandse kinderopvang en personenregister kinderopvang in verband met het afschermen van het woonadres van vraagouders in het landelijk register kinderopvang en tot intrekking van het Besluit kwaliteit gastouderbureaus, gastouders en voorzieningen voor gastouderopvang. Voor de inhoud van het ontwerpbesluit verwijs ik u naar de ontwerpnota van toelichting.’

Ga naar de Aanbiedingsbrief Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang.

Ontwerpbesluit tot wijziging van het besluit kinderopvang

Bron: Rijksoverheid

Deel dit nieuwsbericht