Als gevolg van het IKK en de harmonisatie van de peuterspeelzalen moest de cao kinderopvang op aantal onderdelen worden gewijzigd of er moesten onderdelen worden toegevoegd.

De belangrijkste wijzigingen/toevoegingen zijn:

– de gelijkschakeling van de kwalificatie-eisen voor de pedagogisch medewerker en de peuterspeelzaalleidster;

– de taaleis Nederlands voor de pedagogisch medewerker;

– scholing voor het werken met 0-jarigen;

– toevoeging ten aanzien van het scholingsbeleid.

Naast deze toevoegingen moeten er nog een aantal andere zaken worden toegevoegd, dit betreft bijvoorbeeld de functie van pedagogisch beleidsmedewerker/coach. De aangepaste cao is onderstaand te raadplegen alsook via de cao app kinderopvang.

Deel dit nieuwsbericht