De Rijksoverheid heeft aangegeven dat een ouder werkzaam in een cruciaal beroep tijdens de lockdown extra uren noodopvang kan vragen aan de kinderopvangorganisatie. De gezamenlijke brancheorganisaties hebben de dringende oproep gedaan deze extra uren niet te factureren als er binnen de locatie en de personeelsbezetting ruimte is, omdat andere ouders hun kinderen thuishouden.

Momenteel ontvangt het ministerie van SZW signalen dat ouders toch een extra rekening voor noodopvang ontvangen.

Het uitgangspunt moet echter zijn dat de extra uren niet gefactureerd worden.

Rijksoverheid heeft om die reden de Q&A hierop aangepast, zodat hier minder onduidelijkheid over bestaat.

Tevens heeft de overheid besloten dat ouders niet gecompenseerd worden over de extra uren (zie ook ons bericht d.d. 24-12-2020). Wanneer extra uren wel gefactureerd worden, ontvangen ouders dus geen tegemoetkoming voor de extra uren noodopvang van de eigen bijdrage. Het is verstandig om ouders hier vooraf over te informeren.

Q&A Rijksoverheid:

Niet factureren extra uren noodopvang aan ouders in de kinderopvangorganisaties

Noodopvang door de kinderopvang wordt in principe met gesloten beurzen georganiseerd. Kinderopvangorganisaties wordt dus gevraagd extra noodopvang om-niet aan te bieden. Brancheorganisaties hebben de kinderopvangorganisaties hier ook toe opgeroepen. Dit betekent dat kinderopvangorganisaties alleen de reguliere (contract)uren aan ouders facturen, waarbij geldt dat de kinderopvangtoeslag doorloopt en dat ouders een tegemoetkoming ontvangen voor de eigen bijdrage die ze daarbij betalen tot aan het maximum uurtarief.

Ouders is gevraagd hun factuur (reguliere uren) voor de kinderopvang door te betalen, ook als zij vanwege de sluiting geen gebruik kunnen maken van kinderopvang. Hiermee worden kinderopvangorganisaties voorzien in de nodige continuïteit inclusief de mogelijkheid om eventuele extra uren noodopvang aan te bieden. Ouders ontvangen achteraf een tegemoetkoming van de overheid voor de eigen bijdrage tot het maximum uurtarief voor de reguliere (contract)uren kinderopvang. Er is, anders dan in het voorjaar van 2020, geen extra budget vanuit het Rijk beschikbaar gesteld voor gemeenten om eventuele extra kosten, die kinderopvangorganisaties maken ten behoeve van noodopvang maken, te vergoeden.

Deel dit nieuwsbericht