Het RIVM heeft einde vorige week een kleine aanpassing in de richtlijn voor testen op COVID-19 aangebracht. Kinderen kunnen op verzoek van ouders ook ‘gewoon’ getest worden.

Er is geen aanpassing aangebracht in de richtlijn ten aanzien van de toelating van neusverkouden kinderen. Omdat er nog onvoldoende medische onderbouwing is voor een versoepeling, wil het RIVM dit risico niet nemen.

De ouders kunnen bij nieuw ontstane verkoudheidsklachten een test aanvragen. Elk kind met nieuw ontstane neusverkoudheidsklachten kan op verzoek van de ouders getest worden,’ aldus het RIVM. ‘Bij een negatieve testuitslag mag het kind als het alleen neusverkouden is en verder niet ziek, weer komen.’ In het Protocol Veiligheid & Hygiëne dat vastgesteld is door het ministerie van SZW en in samenwerking met branchepartijen in de kinderopvang en RIVM is opgesteld, staat verder uitgelegd wat ‘ziek’ inhoudt.

Voorheen waren RIVM en GGD terughoudend in het testen van kinderen op het coronavirus.  Omdat neusverkoudheid veel voorkomt bij jonge kinderen, kan een negatieve testuitslag de nodige houvast bieden om te bepalen of een kind veilig naar de kinderopvang kan. Daarom is er een aanpassing in de richtlijn van het RIVM voor neusverkouden kinderen gekomen.

Bekijk hier de richtlijn neusverkouden kinderen van het RIVM.

Deel dit nieuwsbericht