Nieuwe Werkwijze van Toezicht GGD (versie 13 mei)

GGD GHOR heeft een aanvulling gemaakt op de eerdere versie Werkwijze GGD Toezicht per 11 mei 2020’ (dd 4 mei). Immers, de kinderopvang is (gedeeltelijk) weer open maar blijft tegelijkertijd (24-uurs)noodopvang leveren. Dit heeft consequenties voor het Toezicht in de kinderopvang. In de nieuwe werkelijkheid gelden nog steeds de richtlijnen van de overheid zoals 1,5 meter afstand houden en het advies om zo veel mogelijk thuis te werken.

Dit betekent voor het toezicht:

  • Toezicht gebeurt tot nader order zoveel mogelijk door middel van ‘vinger aan de pols’ en ‘signaal gestuurd’;
  • Onderzoeken waarvoor een locatie onderzoek nodig is zoals een onderzoek voor registratie (OVR), incidenteel onderzoek en nader onderzoek kunnen plaatsvinden zolang de RIVM-richtlijnen hierbij in acht worden genomen.

Bij ‘signaal gestuurd toezicht’ kunnen binnenkomende signalen aanleiding zijn om een incidenteel onderzoek uit te voeren waarvan een rapport wordt opgemaakt.
De werkwijze ‘vinger aan de pols’ betekent dat de toezichthouder actief belt naar een voorziening voor kinderopvang of gastouderopvang om de houder te bevragen over de wijze waarop hij weer is opgestart met de reguliere opvang en/of hoe hij de noodopvang onder de huidige omstandigheden heeft georganiseerd. De toezichthouder maakt van zijn bevindingen van ‘vinger aan de pols’ geen rapport op.

Als de positieve ontwikkelingen van het terugdringen van het coronavirus doorzetten, verwacht GGD GHOR dat het opstarten van regulier toezicht en handhaving kinderopvang weer in beeld komt.

Download de Werkwijze van Toezicht GGD (versie 13 mei)

Deel dit nieuwsbericht