Welke initiële opleidingen voor pedagogisch medewerker voldoen ook aan de inhoudelijke eisen voor het werken in de VE? Een commissie van deskundigen heeft de opleidingen beoordeeld die voor het beroep pedagogisch medewerker kwalificeren. De commissie concludeert dat de ad PEP-opleiding voldoet aan de eisen die OCW stelt aan de extra scholing die nodig is voor pedagogisch medewerkers die in de VE willen werken.

Op grond van de beoordeling van de commissie zijn er nu de volgende initiële opleidingen die voldoen aan de inhoudelijke scholing die vereist is voor het werken in de VE:

  • een mbo3-opleiding Pedagogisch medewerker inclusief een met goed resultaat afgerond Keuzedeel Ontwikkelingsgericht werken;
  • een mbo4-opleiding Gespecialiseerd pedagogisch medewerker (crebonummers 92632, 25484 en 25697)
  • een ad-opleiding Pedagogisch educatief professional:
  • Pedagogisch Educatief Professional
  • Pedagogisch Professional Kind en Educatie
  • Pedagogisch Educatief Medewerker
  • Pedagogical Educational Assistant

Pedagogisch medewerkers die in de VE willen werken, moeten extra scholing gevolgd hebben over ontwikkelingsgericht werken in de voorschoolse educatie. Daarnaast moet de pedagogisch medewerker aantoonbaar voldoen aan de Taaleis 3F voor Mondelinge vaardigheden en Lezen.

Dit is geregeld in artikel 4 van het Besluit basisvoorwaarden kwaliteit voorschoolse educatie.

Let op: een gemeente kan in haar subsidieregeling extra eisen stellen aan de opleiding en scholing van pedagogisch medewerkers in de VE.

Deel dit nieuwsbericht