De VNG adviseert haar leden, de gemeenten, om kinderen zoveel als mogelijk op de eigen locatie op te vangen. Dit is in lijn met het standpunt van de Brancheverenigingen Kinderopvang om in te zetten op de emotionele veiligheid van kinderen en, zeker bij de jongste kinderen, ze niet uit hun vertrouwde omgeving te halen.

Het advies van de VNG is om, in het bijzonder voor kinderen van 0-4 jaar, dus vast te houden aan locaties met vertrouwde ruimten en vertrouwde gezichten. Maar ook voor kinderen in de leeftijd 4-12 is het van belang om op de eigen locatie opgevangen te worden.

Het ministerie van SZW heeft op basis van het advies van VNG ook een FAQ opgesteld, waarin veelgestelde vragen worden beantwoord. Die lees je hier.

Mochten er signalen komen van gemeenten die het advies van VNG niet volgen, horen we dat graag via info@bmko.nl.

Deel dit nieuwsbericht