Advies werkgroep luidt waarschijnlijk einde van kinderopvangtoeslag in

Uit de Volkskrant van 1 mei 2020

De kinderopvangtoeslag heeft waarschijnlijk zijn langste tijd gehad. Het kabinet zou toe willen naar een landelijke kinderopvangvoorziening die de overheid direct aan kinderopvangorganisaties financiert. Dit heeft staatssecretaris van Financiën Alexandra van Huffelen (verantwoordelijk voor o.a. Toeslagen) donderdag in een brief aan de Tweede Kamer geschreven.

Van Huffelen volgt daarmee het advies van twee ambtenarenwerkgroepen die naar alternatieven voor het bestaande toeslagenstelsel hebben gezocht.

“Gratis”, publiek gefinancierde kinderopvang voor alle kinderen tot 12 jaar is naar schatting 5,4 miljard euro per jaar duurder dan de reeds bestaande kinderopvangregelingen. Die meerkosten vallen aanzienlijk lager uit als van ouders een (kleine) eigen bijdrage van circa 30 cent per uur opvang wordt gevraagd: dan is de schatkist maar 1,8 miljard euro per jaar extra kwijt. Nog eens zo’n 2 miljard euro per jaar kan de overheid besparen door de inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) af te schaffen. Dat is een fiscale aftrekpost die, net als de kinderopvangtoeslag, beoogt de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen te stimuleren. Als kinderopvang gratis of bijna gratis wordt, is die extra fiscale stimulans niet langer nodig, suggereren de ambtenaren.

Lees het hele bericht op de website van de Volkskrant.

Deel dit nieuwsbericht