De afnemende vaccinatiegraad in Nederland veroorzaakt onrust en zorgt voor een discussie over de vraag of vaccineren verplicht zou moeten worden voor kinderen die gebruikmaken van  kinderopvang. Een petitie van een bezorgde ouder leidt tot heel veel handtekeningen in korte tijd. En een meerderheid in de Tweede Kamer van VVD, D66, CDA en SP wil dat het mogelijk wordt dat een kinderopvang of een naschoolse opvang kinderen kan weigeren die niet zijn gevaccineerd. (Op grond van de huidige wetgeving mag dat nu niet.)  D66 tenslotte dient een wetsvoorstel in om dat wel mogelijk te maken.

Ook de BMK maakt zich zorgen over de afnemende vaccinatiegraad en de gevolgen die dat heeft voor kinderen op kinderdagverblijven. Wij vinden dat ouders het recht hebben te weten wat de vaccinatiegraad is op een betreffende locatie, zodat zij dit kunnen meenemen bij het bepalen van hun keuze voor een organisatie en locatie.

We vinden daarom dat de politiek duidelijkheid moet bieden in deze discussie. De politiek moet laten weten of houders het recht hebben om kinderen die niet gevaccineerd zijn te mogen weigeren. Houders kunnen hier dan zelf een duidelijk onderbouwde keuze in maken en dit zichtbaar op hun website plaatsen. Of je zegt als politiek dat houders niet ingeënte kinderen niet mogen weigeren, tenzij er sprake is van een uitbraak. Dat is eigenlijk de situatie zoals die nu is, maar die moet dan nu helder benadrukt worden. Op dit moment is het nog te vaag en wordt het debat erover verplaatst naar een plek waar het niet thuishoort. Namelijk tussen ouders onderling of op kinderdagverblijven.

Daarnaast is het zo dat de politiek niet alleen moet focussen op de kinderopvang. We moeten niet onderschatten dat, wanneer de vaccinatiegraad minder dan 95 %* is, dat kinderen dan in het algemeen een risico lopen, dus ook tijdens het babyzwemmen bijvoorbeeld.

*De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) streeft naar een vaccinatiegraad van 95% voor de eerste en tweede mazelenvaccinatie. Deze norm is nodig om eliminatie van mazelen te bereiken. In Nederland wordt deze norm nu niet meer gehaald.

Deel dit nieuwsbericht