Arbeidsmarktpeiling Kinderopvang Werkt 

Kinderopvang Werkt voert sinds juni 2020 drie maal per jaar een arbeidsmarktpeiling uit. De laatste is uitgevoerd in november 2023 onder 134 organisaties en geeft een vooruitblik tot en met mei 2024.  Het personeelstekort in kinderopvang vertoont een vergelijkbaar beeld als bij de vorige arbeidsmarktpeiling van juni 2023. 

Vanaf maart 2024 wordt een afname van het tekort verwacht bij de dagopvang en de bso. Bij de peuteropvang wordt een kleine toename van het tekort verwacht. Bij de organisaties die deelnamen aan de peiling stroomden in het afgelopen jaar bijna 2.800 nieuwe medewerkers in, wat overeenkomt met een instroompercentage van 6 procent. Ongeveer 16 procent van de nieuwe medewerkers kwam binnen via zij-instroom.

 

 

 

 

 

 

In de tabel (Bron: quickscan kinderopvang, november 2023) is te zien dat de tekorten in de dagopvang wat afnemen, van 54% in maart 2023 tot 50% in november 2023. Bij de bso was dit 76% in maart en nu 73% in november. De tekorten in de peuteropvang nemen wat toe, van 33% in maart tot 38% in november.  

In alle regio’s komen personeelstekorten voor. Er zijn wel verschillen tussen de regio’s. Organisaties hebben vooral een personeelstekort op de donderdag, dinsdag en maandag. Op de woensdag en vrijdag heeft een iets kleiner aandeel hiermee te maken. Veelgenoemde oorzaken voor het personeelstekort zijn: te weinig aanbod van geschikte kandidaten, ziekteverzuim van medewerkers (6,8% in Q3 2023) en uitstroom van personeel.  

Deel dit nieuwsbericht