Staatssecretaris Van Ark heeft op 16 november jl. een voortgangsbrief naar de Tweede kamer gestuurd over de Wet harmonisatie en IKK.

Van Ark stelt in deze brief dat gemeenten de mogelijkheid hebben onder bepaalde voorwaarden, een extra tegemoetkoming te geven voor kortdurende peuteropvang aan ouders met recht op kinderopvangtoeslag.

In de alinea ‘juridische vraagstukken’ schrijft de staatssecretaris dat veel gemeenten een extra subsidiebijdrage geven aan ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen. De reden is dat kortdurende peuteropvang duurder is dan dagopvang. In de Handreiking Juridische vraagstukken Harmonisatie van Sociaal Werk Nederland (SWN) staat dat dit niet past binnen de kaders van wetgeving rondom subsidies, staatssteun en aanbesteding. De angst is dat de toegankelijkheid van peuteropvang door deze juridische interpretatie in het geding zou komen.

De staatssecretaris geeft aan dat zij het denkbaar vindt dat gemeenten indirect een rol vervullen voor werkende ouders door het omlaag brengen van de uurprijs, zolang een gelijk speelveld voor alle kindercentra wordt geborgd en er rekening wordt gehouden met het staatssteun- en mededingingsrecht.

Deel dit nieuwsbericht