Onderstaand artikel waarin bestuurslid BMK Monique Wittebol geciteerd wordt, verscheen vandaag in het AD.

Monique Wittebol/de BMK nuanceert in dit artikel het beeld van de wachtlijsten. Want in bepaalde wijken in de wat grotere steden groeit inderdaad de vraag naar kinderopvang op de populaire dagen. De werkeloosheid daalt, meer ouders gaan werken en het is natuurlijk een heel positieve ontwikkeling dat ouders dan kiezen voor professionele kinderopvang. Want professionele en hoogwaardige kinderopvang levert een positieve bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen.

 

 

Maar dit vormt tevens een risico, vindt de BMK want hiermee wordt kinderopvang overgelaten aan marktwerking met een jojo-effect als gevolg. Gaat het slecht met de economie, dan zeggen ouders contracten op, vallen er gaten in groepen op vestigingen, blijven organisaties met onbenutte capaciteit zitten in huisvesting en medewerkers moeten worden ontslagen. Dit is niet goed voor kinderen, ouders, personeel en organisaties.
En gaat het beter, dan is er onvoldoende goed geschoold personeel want blijken medewerkers overgestapt naar andere branches en moeten ouders die meer willen gaan werken wachten.

 

Kinderopvang is vooral een ontwikkelingsinstrument en niet alleen een arbeidsmarktinstrument. Kinderopvang zou niet afhankelijk moeten zijn van de conjunctuur. Wat we nodig hebben is een stabiel overheidsbeleid dat zorg draagt voor een stabiel en kwalitatief hoogwaardig aanbod. Vandaar dat wij pleiten voor een overheid die structureel investeert in kinderopvang zodat kinderopvang een duurzame publieke voorziening wordt en die voor álle kinderen toegankelijk en wettelijk verankerd is.

 

Daarnaast is zo dat een aantal onderdelen van de wet Innovatie Kwaliteit en Kinderopvang (IKK) niet met ingang van 1 januari 2018 wordt ingevoerd zoals was gepland, maar een jaar wordt uitgesteld. Deze wet streeft kwaliteitsverbetering na van de sector. Gezien de onduidelijkheid die we op dit moment hebben over een nieuw kabinet en welke partijen er gaan regeren, is het nu onzeker wat er tot 1 januari 2019 gaat gebeuren met de invoering van de wet. Dit brengt opnieuw onzekerheid in de sector. Terwijl we juist op dit moment bij ouders meer vertrouwen zien in kinderopvang én een groeiend besef van de toegevoegde waarde van kwalitatief goede kinderopvang voor de ontwikkeling van kinderen. Juist nu de branche weer uit het dal klimt zijn alle partijen gebaat bij een stabiel overheidsbeleid.

 

Artikel AD, 3 juli

Deel dit nieuwsbericht